TÉMA: sme

Veda a inovácie 12-09-2014

Slovensko je krajina s „miernou“ konkurencieschopnosťou

Výročná správa EK vyčíta Slovensku známe neduhy, ktoré mu bránia, aby sa stalo inovatívnou ekonmickou priateľskou pre biznis.
Veda a inovácie 25-07-2014

Nový nástroj pre MSP poskytne v prvom kole granty 155 malým firmám

Granty v hodnote 7,75 milióna eur na podporu vedy, výskumu a inovácií rozdelí EÚ 155 malým a stredným podnikom z 21 krajín, vrátane Turecka a Izraelu. Ani jeden podnik zo Slovenska v prvej vlne grant z EÚ nedostane.
Veda a inovácie 23-01-2014

Horizont 2020: Plán EÚ, ako byť lídrom v priemysle

Spolupráca vedy a priemyslu má na Slovensku potenciál, ktorý zatiaľ nevyužíva. Akademici bojovali v 7. RP s administratívnymi prekážkami, v súkromnom sektore chýbala väčšia orientácia na zákazníka.
Podnikanie 25-07-2013

EIB navyšuje financie pre malé a stredné podniky

EIB schválila významnú novú pomoc na podporu investícií pre malé a stredné podniky a firmy do 3000 zamestnancov. Schválila tiež nové prostriedky na boj proti nezamestnanosti mladých, ktoré budú dostupné už od augusta.
Podnikanie 08-07-2013

EÚ skúma ako zmierniť stigmu bankrotu v podnikaní

Komisia spustila verejnú konzultácia o európskom prístupe k neúspechu v podnikaní a platobnej neschopnosti. Ako uviedla komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová, Európa pre svoje životaschopné podniky vo finančných ťažkostiach potrebuje kultúru záchrany a oživenia.
Vonkajšie vzťahy 25-06-2013

Vláda trvá na presune eurofondov v prospech zamestnanosti

Slovensko by mohlo získať z fondov EÚ ďalších 80 mil. eur na podporu zamestnávania mladých vďaka pripravovanej schéme pomoci. Vláda kladie dôraz na väčšiu pružnosť pri čerpaní eurofondov. OECD upozorňuje, že investovať treba už do vzdelávania.
Veda a inovácie 20-05-2013

Podniky opäť zabojujú o milióny na ekoinovačné projekty

Brusel podporí ďalšie projekty ekologických inovácií - 45 najlepších návrhov sa podelí o sumu vo výške 31,5 milióna eur. Slovenské podniky dosiaľ prostriedky z tohto programu nevyužili.
Podnikanie 05-02-2013

Revíziou REACH sa znížia poplatky pre malé firmy

Európska komisia predloží revíziu chemického nariadenia REACH. Pre malé a stredné podniky by mala priniesť zníženie poplatkov.
Podnikanie 29-11-2012

Komisárka vidí úspory energie ako cestu z krízy

Podľa komisárky pre klimatické opatrenia Connie Hedegaard by zvyšovanie energetickej efektívnosti mohlo slúžiť nielen ako nástroj znižovania emisií, ale tiež cesta z ekonomickej krízy.
Podnikanie 01-10-2012

Aplikácia pomáha hotelierom znižovať spotrebu energií

Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení môžu zvýšiť energetickú efektívnosť pomocou bezplatného online nástroja, ktorý vypočíta ich spotrebu, náklady a návratnosť investícií.
Veda a inovácie 30-08-2012

Európske firmy zvyšujú investície do výskumu napriek kríze

Európske podniky očakávajú, že v najbližších troch rokoch budú zvyšovať investície do výskumu priemerne o 4 % ročne. Tvrdí to prieskum, ktorý si nechala vypracovať Európska komisia.
Veda a inovácie 24-08-2012

Inovačným firmám v Británii vláda ponúkla 20 miliónov eur

Britská vláda zriadila nový fond zameraný primárne na malých a stredných podnikateľov s rozpočtom 44 miliónov eur. Tie budú môcť použiť na rôzne nízkouhlíkové inovácie. Obchodovanie s emisiami v EÚ zatiaľ veľa nových inovácií vo veľkých firmách neprinieslo.
Veda a inovácie 06-08-2012

Rôzne daňové systémy môžu brzdiť rizikový kapitál

Európska komisia spustila verejnú konzultáciu k problémom, ktoré pre rizikový kapitál môžu spôsobovať rozdielne daňové systémy v členských štátoch. Ak sa tieto problémy potvrdia v praxi, Komisia pravdepodobne v budúcom roku navrhne nápravu.
Podnikanie 01-08-2012

Brusel podporí výstavbu nízkoenergetických budov

Európska komisia predstavila stratégiu na podporu stavebníctva, ktorou chce nielen zvýšiť zamestnanosť, ale aj zlepšiť vplyv sektora na životné prostredie. Veľký potenciál vidí najmä v budovách s nízkou energetickou náročnosťou.
Veda a inovácie 30-05-2012

Obmedzené zdroje musíme viac koncentrovať

Napriek tomu, že Slovensko dosahuje jeden z najvyšších rastov v EÚ, ťahajú ho najmä investície automobilových koncernov do výroby a nízke reálne mzdy. Budúcnosť je však v inovačných schopnostiach malých a stredných podnikov. S tými to slovami zahájil podujatie Inovačné fórum Štefan Vrátny, riaditeľ BIC Bratislava.
Európa 2020 22-03-2012

Udržateľnosť: Páka pre ekonomický rast

Investície do udržateľného priemyslu sú obojstranným víťazstvom, podnietia potrebný rast v EÚ a zároveň vytvoria udržateľné a ekologicky priaznivé prostredie. Uviedol komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.
Podnikanie 17-01-2012

Až 85 % nových pracovných miest vytvárajú malé podniky

V období rokov 2002 až 2010 európske malé a stredné podniky vytvorili 85 percent čistých nových pracovných miest. Vyplýva to zo štúdie Európskej komisie o základnom prínose drobných firiem pri tvorbe príležitostí.
Veda a inovácie 01-07-2011

Do ekoinovácií smeruje 35 miliónov eur

Únia podporí 42 projektov ekologických inovácií vybratých v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) sumou 35 miliónov eur. Rozpočet pre tohtoročnú výzvu je ešte vyšší.
Podnikanie 28-06-2011

Malým firmám prekáža nová smernica o právach spotrebiteľa

Zatiaľ čo spotrebiteľské organizácie sú s novou smernicou EÚ spokojné, malé firmy sa obávajú, že povedie k zvýšeniu ich administratívnej záťaže. Európsky parlament prijal novú smernicu o právach spotrebiteľov minulý týždeň po niekoľkých rokoch vyjednávania o jej konečnej podobe.
Podnikanie 31-05-2011

Brusel pripravuje celoeurópske štandardy pre služby

Európska komisia zajtra zverejní plán na zavedenie celoeurópskych štandardov platných pre všetky služby od turizmu po logistiku. Vyplýva to z predbežného návrhu, ktorý získal EurActiv.
Podnikanie 27-05-2011

Na zadlženosť podnikov vo veľkej miere vplýva verejný sektor

Neschopnosť verejného sektora platiť faktúry zvyšuje korporátnu zadlženosť a obmedzuje rast. Vyplýva to z výsledkov tohtoročného európskeho platobného indexu.
Podnikanie 17-03-2011

Financovanie malých podnikov v EÚ sa musí zlepšiť

Európska komisia si tento týždeň vypočula apel na zlepšenie podmienok pre podnikanie v EÚ. Experti upozorňujú, že bez drobných podnikov sa zamestnanosť tak ľahko nezvýši.
Daňová politika 15-03-2011

Podmienky na podnikanie sa na Slovensku mierne zhoršili

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa v štvrtom štvrťroku mierne zhoršilo. Môžu za to najmä inflačné tlaky spojené s nárastom DPH, spotrebných daní, cien ropy a ďalších komodít a aj zvýšenie odvodového zaťaženia vplyvom rozšírenia základu na platenie odvodov. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS).
Podnikanie 25-02-2011

Koľko firiem po bankrote dostáva druhú šancu?

Aby sa Európa ľahšie a rýchlejšie spamätala z dôsledkov hospodárskej krízy, ktorá uštedrila tvrdú ranu malému a strednému podnikaniu, musí zjednotiť národné pravidlá, aby poctiví, no skrachovaní podnikatelia, dostali druhú šancu.