TÉMA: sme

Európa 2020 22-03-2012

Udržateľnosť: Páka pre ekonomický rast

Investície do udržateľného priemyslu sú obojstranným víťazstvom, podnietia potrebný rast v EÚ a zároveň vytvoria udržateľné a ekologicky priaznivé prostredie. Uviedol komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.
Podnikanie 17-05-2010

Podnikatelia zostavili zoznam želaní

Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami skoncipovali zoznam požiadaviek, ktoré majú viesť k zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku.
Veda a inovácie 19-10-2009

EUtopický sen

Členské krajiny EÚ by mali lepšie implementovať Zákon o malých podnikoch a zabezpečiť, aby revidovaná Lisabonská stratégia priniesla v budúcnosti svoje ovocie. Víziou je, aby sa stala Európa inovatívnejšou, aby mala väčšieho podnikateľského ducha a prispôsobovala sa zmenám, ktoré prichádzajú, píše pre EurActiv Jonathan Zuck, prezident Asociácie pre konkurenciu technológií.
Ekonomika 05-02-2006

Priemyselná politika EÚ

V článku publikovanom Nadáciou Roberta Schumana podáva Jean-François Jamet prehľad súčasného stavu priemyselnej politiky EÚ.