TÉMA: smes

Podnikanie 28-09-2015

Rodinné podnikanie: Špeciálny prínos – špeciálne podmienky?

Snaha o intenzívnejšiu podporu rodinných podnikov našla odozvu v Európskom parlamente. Slovensko zatiaľ takúto úpravu nemá.
Budúcnosť EÚ 12-06-2013

Znovuobjavenie podnikateľského ducha v Európe

Od začiatku hospodárskej krízy sa samostatná zárobková činnosť stala menej atraktívnou voľbou. Budúca Európska komisia by k propagovaniu podnikania mala zaujať aktivistický prístup a ďalej integrovať jednotlivé trhy, píše Pawel Świeboda.
Podnikanie 04-10-2011

Budúcnosť malých európskych firiem: Zahraničné ambasády a dostupnejší kapitál?

Špeciálne obchodné ambasády v Brazílii a ďalších rýchlo rastúcich ekonomikách, jednoduchšie podmienky pri získavaní bankových úverov a nové investičné fondy na pomoc inovatívnym podnikom, to by mali byť hlavné súčasti akčného plánu Európskej komisie, ktorý by mala zverejniť koncom roka.
Podnikanie 25-07-2011

Brusel navrhne blokovať účty neplatičom

Európska komisia dnes predstaví právny nástroj na zmrazovanie bankových účtov neplatičov, aby tak zjednodušila cezhraničné vymáhanie pohľadávok a podporila celoeurópske aktivity malých a stredných podnikov.
Podnikanie 27-05-2011

Na zadlženosť podnikov vo veľkej miere vplýva verejný sektor

Neschopnosť verejného sektora platiť faktúry zvyšuje korporátnu zadlženosť a obmedzuje rast. Vyplýva to z výsledkov tohtoročného európskeho platobného indexu.
Daňová politika 24-02-2011

Iniciatíva na podporu malých firiem po novom aj o harmonizácii daní

Európska komisia včera zverejnila dlho očakávanú revíziu iniciatívy Zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA). Chce sa viac zamerať na znižovanie byrokracie, zlepšenie prístupu k finančným prostriedkom a pokúsi sa aj o harmonizáciu korporátnej dane.
Podnikanie 24-02-2011

Únia chce zlepšiť poradenstvo pre podnikateľky

Komisia vyslala podnikateľkám počas revízie Zákona o malých a stredných podnikoch ďalší pozitívny signál. Obhajovala väčšie úsilie a financovanie iniciatív na ich podporu. Súčasné programy stagnujú.
Podnikanie 22-02-2011

Brusel plánuje zmrazovať účty neplatičom

Komisárka pre spravodlivosť Viviane Redingová chce pomôcť malým podnikom s cezhraničnými aktivitami a to zavedením európskeho príkazu na zmrazenie bankových účtov tým, ktorí neplatia faktúry za ich tovary či služby.
Podnikanie 03-02-2011

Komisia stále hľadá správny smer pomoci malým firmám

V aktuálnom koncepte reformy Zákona o malých a stredných podnikoch sa Európska komisia chce viac zamerať na odstraňovanie administratívnej záťaže.
Daňová politika 28-01-2011

Brusel chce podnikom pomôcť pri získavaní financovania

Európska únia zvažuje vytvorenie ambiciózneho plánu na pomoc začínajúcim podnikom pri získavaní financovania. Za dva roky chce zaistiť, aby fondy rizikového kapitálu vytvorené v členských štátoch naplno fungovali a voľne investovali naprieč celou EÚ.
Vonkajšie vzťahy 28-01-2011

Európske podniky sa v Číne nevedia presadiť

Jazyková bariéra a kultúrne rozdiely prekážajú európskym firmám, keď sa snažia presadiť na čínskom trhu, zhodli sa na tom organizátori výmenného programu riadiacich pracovníkov medzi EÚ a Čínou.
Podnikanie 27-01-2011

EÚ sa chystá reformu pravidiel o verejnom obstarávaní

Európska komisia dnes rokuje o rozsiahlej úprave pravidiel o štátnom verejnom obstarávaní. Týmto krokom chce pomôcť najmä malým a stredným podnikom a povzbudiť ich k väčšej aktivite.
Podnikanie 11-01-2011

Pri tendroch sú pre malé podniky prekážkou najmä zameranie sa na cenu, dlhá a meškajúca splatnosť

Európska komisia vydala správu o prístupe malých a stredných podnikateľov na trh verejného obstarávania. Obsahuje aj tipy, ako tento prístup zlepšiť.
Podnikanie 16-11-2010

Európska ekonomika sa spamätáva rýchlejšie ako sa očakávalo

Ekonomika sa z krízy spamätáva rýchlejšie ako sa očakávalo a firmy by mali v budúcom roku prijať 600 tisíc ľudí. Vyplýva to z odhadov podnikateľskej loby BusinessEurope.
Podnikanie 12-10-2010

Barroso stále nepresvedčil malé podniky

Európsky dvor audítorov upozornil, že sa Komisia nedokázala dostatočne zamerať na hodnotenie vplyvu novej európskej legislatívy najmä na malé a stredné podniky.
Podnikanie 29-09-2010

Podniky žiadajú predĺženie protikrízových opatrení

Podnikatelia vyzývajú členské štáty, aby predĺžili dočasné podporné mechanizmy zavedené pred dvomi rokmi na pomoc malým firmám. Podniky sú totiž stále v krízovom móde najmä pre problémy so získavaním financií.
Ekonomika 28-09-2010

Na administratívu Únie vlani minuli 7,4 miliardy eur

Európska únia vlani minula 112 miliárd eur. Väčšina prostriedkov smerovala na podporu hospodárskeho rastu, zamestnanosti, výskumu a vývoja a poľnohospodárstva.
Podnikanie 02-09-2010

EÚ blízko k dohode o oneskorených platbách

Verejné orgány a súkromné spoločnosti sa budú musieť riadiť dátumami splatnosti, inak budú čeliť vysokým úrokom. Vyplýva to z návrhu dohody medzi európskymi inštitúciami o prepracovanej Smernici o oneskorených platbách.
Podnikanie 29-07-2010

Nominujte úspešné projekty na podporu podnikania

Európa hľadá najúspešnejšie projekty na podporu podnikateľských aktivít. Organizácie a iniciatívy verejno-súkromných partnerstiev na miestnej, regionálnej aj národnej úrovni podporujúce podnikanie sa môžu uchádzať o uznanie v rámci Európskych podnikateľských ocenení.
Podnikanie 07-07-2010

Medzinárodne aktívne podniky dosahujú lepšie výsledky

Štvrtina európskych malých a stredných podnikov v uplynulých troch rokoch exportovala do zahraničia, pričom internacionalizácia pozitívne vplýva na tvorbu pracovných miest a inovácie, vyplýva to zo štúdie Európskej komisie.
Vonkajšie vzťahy 21-01-2010

USA chce malé podniky orientovať na export

Ron Krik zástupca Amerického úradu obchodného predstaviteľa (USTR) uvítal novú analýzu, ktorá odhalila potenciál na vytvorenie veľmi dobre platených pracovných miest, pokiaľ sa malé podniky začnú orientovať najmä na export, čo sa ponáša na európsky model.
Veda a inovácie 19-10-2009

EUtopický sen

Členské krajiny EÚ by mali lepšie implementovať Zákon o malých podnikoch a zabezpečiť, aby revidovaná Lisabonská stratégia priniesla v budúcnosti svoje ovocie. Víziou je, aby sa stala Európa inovatívnejšou, aby mala väčšieho podnikateľského ducha a prispôsobovala sa zmenám, ktoré prichádzajú, píše pre EurActiv Jonathan Zuck, prezident Asociácie pre konkurenciu technológií.
Veda a inovácie 10-09-2009

V čase krízy sa fínske firmy zaujímajú viac o výskum

Firmy vo Fínsku prejavujú čoraz väčší záujem o výskum. Považujú ho za efektívnu stratégiu úniku z hospodárskej krízy. Pre porovnanie, Fínska agentúra Tekes dostáva v priemere o 40 percent viac návrhov projektov než v minulom roku.
Ekonomika 05-11-2008

Podpora zefektívnenia získavania pomoci zo štátneho rozpočtu pre MSP v podmienkach SR

Malé a stredné podniky tvoria viac ako 90% všetkých podnikateľských subjektov na Slovensku a možno ich označiť za chrbtovú kosť ekonomiky. Väčšina z nich však má slabú kapitálovú silu a na financovanie svojho rozvoja si nemôžu dovoliť využívať úverové financovanie.