TÉMA: sociálne práva

Ekonomika 07-09-2021

Agropolitika bude mať po reforme tretí, sociálny pilier

Kompromisná dohoda o reforme Spoločnej poľnohospodárskej politiky zavádza nový sociálny rozmer agropolitiky. Agrodotácie by sa mali vyplácať už len poľnohospodárom, ktorí budú vytvárať dobré pracovné podmienky svojim zamestnancom. Spoločná poľnohospodárska politika EÚ (SPP) by po novom už nemala stáť iba...
Sociálna politika 04-12-2006

Konsenzus o “slušnej práci”

Rada schválila návrhy Komisie, ktorých cieľom je posilnenie ochrany blahobytu, rovnosti príležitostí a sociálneho dialógu doma aj mimo EÚ.