TÉMA: sociálny

Budúcnosť EÚ 09-12-2015

Fínsky experiment s 800 eurami

Severská krajina zvažuje zrušenie systému sociálneho zabezpečnia a zavedenie nepodmieneného mesačného príjmu vo výške 800 eur pre každého.
Vonkajšie vzťahy 22-10-2015

Stanoviť si ciele rozvojovej spolupráce bude vždy dôležité

Konferencia Rozvoj a demokracia 2015 načrtla možný vývoj rozvojovej spolupráce po roku 2015. Okrem environmentálnych tém sa do popredia dostanú technologické inovácie.
Sociálna politika 12-11-2014

Členské štáty EÚ nemusia vyplácať sociálne dávky nepracujúcim imigrantom

Súdny dvor Európskej únie včera rozhodol, že Nemecko môže osoby, ktoré si v krajine nehľadajú prácu, vylúčiť z poberania základných dávok. Mohol by to byť prielom v otázke sociálneho turizmu.
Podnikanie 11-07-2014

Francúzi navrhli možnú podobu európskej minimálnej mzdy

Paríž sa nevzdáva svojich plánov na zavedenie celoeurópskej minimálnej mzdy. Najnovšie ho v tomto smere posmelilo aj zavedenie minimálnej mzdy v susednom Nemecku.

EÚ pripravuje prvú „sociálnu monitorovaciu“ správu

Európska komisia pripravuje prvé odporúčania v oblasti sociálnej politiky v rámci posilneného Európskeho semestra. Kritici považujú hodnotenie sociálnych indikátorov za akési „komunikačné cvičenie“ s tým, že nie je jasné, čo je jeho cieľom.
Doprava 23-04-2014

Kompromis o smernici o vyslaných pracovníkoch sa Francúzom nepáči

Európsky parlament prijal minulý týždeň posilnenú legislatívu týkajúcu sa detašovaných zamestnancov. Mnohí poslanci priznávajú jej nedokonalosti. Kompromisný text sa stal ihneď terčom kritiky najmä vo Francúzsku.
Sociálna politika 07-01-2014

Sociálny turizmus rezonuje aj v Nemecku

Popredného nemeckého europoslanca Elmara Broka kritizujú za jeho návrh odoberať ekonomickým migrantom v EÚ odtlačky prstov.
Podnikanie 09-12-2013

Sociálny dumping opäť na stole Rady ministrov

Tému sociálneho dumpingu živí najmä Francúzsko. Rokujú o nej aj ministri sociálnych vecí EÚ 9. a 10. decembra.
Sociálna politika 22-11-2013

Francúzov trápi sociálny dumping

Francúzsko vedie boj za rovnejšie podmienky zamestnávania v Európe. Podľa ministra Repentina už nie je tabu ani európska minimálna mzda.
Podnikanie 26-04-2012

Prieskum o cene práce v EÚ prilial olej do ohnivej francúzskej prezidentskej kampane

Štatistika Eurostatu odhalil obrovské rozdiely v cene práce medzi členskými štátmi. To okamžite využili francúzski prezidentskí kandidáti v spore o sociálnu DPH zameranú na ochranu domácich výrobcov pred sociálnym dumpingom.
Podnikanie 21-03-2012

Nezhody pre sociálnejší jednotný trh pretrvávajú

Odborové organizácie, firmy a členské štáty finalizujú svoje stanoviská k návrhom posilniť sociálnu dimenziu jednotného trhu EÚ.

Internetoví giganti bojujú o prvenstvo v sociálnom vyhľadávaní

Microsoft a Google predstavili nové internetové platformy – sociálne vyhľadávače, ktoré kombinujú sociálne média a klasické vyhľadávače. Nový nástroj sa stáva predmetom konkurenčného boja medzi internetovými gigantmi.
Podnikanie 02-05-2011

Európsky pracovný trh potrebuje sociálny dialóg

"EÚ nebude schopná v dlhodobom horizonte zabezpečiť rast a blahobyt, ak bude súťaž založená iba na schopnosti firiem nájsť pre seba výhodnejšie prostredie v pracovných podmienkach jednotlivých štátov," tvrdí nemecká europoslankyňa Nadja Hirsch (frakcia ALDE) v rozhovore pre maďarský EurActiv.
Európa 2020 09-12-2010

Sociálny kapitál ako predpoklad a dôsledok sociálneho podnikania

Autorka skúma vzťah sociálneho kapitálu a sociálneho podnikania. Sleduje tiež mieru rozvinutosti sociálneho kapitálu na Slovensku.
Sociálna politika 22-11-2010

Hlavným cieľom budúcej regionálnej politiky „by malo byť zníženie chudoby“

Zníženie miery chudoby obyvateľstva v EÚ by malo byť jednou z hlavných priorít regionálnej politiky pre nadchádzajúcich desať rokov, uviedol eurokomisár pre zamestnanosť, sociálnu politiku a inklúziu László Andor. Mimovládne organizácie už vyjadrili obavy, že škrty v rozpočtoch štátov EÚ vháňajú za brány chudoby čoraz viac obyvateľstva.
Sociálna politika 12-10-2010

Odpočívaj v pokoji, sociálny štát

Zvyčajne je ľahšie vidieť začiatok niečoho, ako koniec toho istého. Sociálny štát, ktorý sa zrodil v roku 1945 v povojnovej Veľkej Británii, tu tento týždeň dospel ku koncu, keď britský minister financií George Osborne zavrhol koncept „všeobecnej dávky“, teda predstavy, že sociálnej ochrane by sa nemali tešiť len chudobní ľudia, ale všetci.
Poľnohospodárstvo 23-09-2010

Francúzsky program posiela farmárov späť do školy

Regionálny orgán v severnom Francúzsku vytvoril schému pre tých, ktorí chcú podnikať v poľnohospodárstve. Napriek jeho popularite sa však tvorcom nedarí zabezpečiť dostatok prostriedkov z eurofondov, uvádza francúzsky EurActiv.
Regionálny rozvoj 24-08-2010

Budúcnosť kohéznej politiky vyvoláva napätie v EÚ

Predstavy o budúcej kohéznej politike pravdepodobne rozdelia členské štáty na niekoľko táborov. Niektoré krajiny totiž volajú po opätovnej nacionalizácii európskeho financovania, zatiaľ čo ostatné žiadajú zachovanie status quo.
Regionálny rozvoj 16-07-2010

Národné parlamenty diskutujú o budúcnosti regionálnej politiky EÚ

Poslanci národných parlamentov a EP sa na začiatku tohto týždňa stretli v Bruseli, aby diskutovali o budúcnosti európskej regionálnej politiky. Názory sa rôznili, jedným z nich je, aby Európsky sociálny fond ostal pod kontrolou regionálnej politiky.
Sociálna politika 09-06-2010

Modely nového sociálneho štátu založené na skúsenostiach nových členských štátov?

Článok sa venuje otázke zakomponovania nových členských štátov Európskej únie, ktoré patria medzi post socialistické štáty do platnej a všeobecne uznávanej metodológie a rôznych druhov sociálneho kapitalizmu.
Ekonomika 07-06-2010

Sociálny model EÚ „potrebuje korekcie“

Európsky sociálny model sa ukázal „odolný“ voči hospodárskej kríze. Potrebuje však „korekcie“ aby sa predišlo narastajúcemu sociálnemu napätiu, povedal pre EurActiv komisár pre zamestnanosť a sociálne veci László Andor popri stretnutí so zástupcami zamestnávateľov a odborármi.
Sociálna politika 21-05-2010

Proti chudobe treba bojovať vzdelávaním

Európska komisia zváži legislatívu zameranú na zníženie chudoby zvyšovaním vzdelanostnej úrovne. Žiadajú to sociálni partneri.
Regionálny rozvoj 19-03-2010

Poslanci žiadajú „krízový prístup“ k regionálnym eurofondom

Tvorcovia zákonov z výboru pre regionálne záležitosti Európskeho parlamentu včera schválili zjednodušený prístup k miliardám eur z regionálnych fondov. Domnievajú sa totiž, že rýchlejší prístup k nim je nevyhnutný na prekonanie hospodárskej krízy v Európe. Nové pravidlá by sa mali zaviesť do konca leta.
Európa 2020 09-03-2010

Garancia minimálneho príjmu a reformy sociálnych štátov v Európe

Autor v prezentácii skúma miesto garancie minimálneho príjmu v sociálnych systémoch v Európe a charakterizuje situáciu na Slovensku.