TÉMA: sorce

Vzdelávanie 05-11-2008

Využitie Open Source softvéru v školstve

Oblasť vzdelávania by mala byť prvoradým záujmom celej spoločnosti, pretože práve ona je do značnej miery zodpovedná za formovanie toho, akým spôsobom bude smerovať. Nie je tajomstvom, že napriek snahe jednotlivých pedagógov sa úroveň a status slovenského školstva v mnohých ohľadoch nachádza v situácii, ktorá je vzdialená želanému stavu.