TÉMA: špek

24-09-2007

Ukrajina pohoršená vyjadreniami komisárky Ferrero-Waldner

Ukrajinský veľvyslanec pri Európskych spoločenstvách vyjadril nespokojnosť s vyhláseniami komisárky Benity Ferrero-Waldner ohľadne dohody o uľahčení vízovej procedúry.