TÉMA: špidla

Podnikanie 25-09-2007

V. Špidla: Sociálne zodpovedné správanie je silným politickým princípom

S českým komisárom pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí sme hovorili o výhodách sociálne zodpovedného správania sa firiem a o flexikurite, teda o konceptoch, ktoré sú aj napriek podpore Komisie v nových členských krajinách pomerne neznáme.
Veda a inovácie 04-04-2006

Špidla: Koordinácia sociálnych systémov podporí mobilitu

S Vladimírom Špidlom, komisárom EÚ pre sociálnu politiku, sme sa rozprávali o mobilite pracovnej sily a jej bariérach.