TÉMA: spolocna

Poľnohospodárstvo 25-03-2008

Reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky – globálne výzvy

Vystúpenie poslanca Európskeho parlamentu Petra Bacu k „zdravotnej prehliadke reforiem Spoločnej poľnohospodárskej politiky“.
Jadrová energia 11-12-2007

Spoločná energetická politika EÚ

Slovenský poslanec Európskeho parlamentu za skupinu EPP-ED / EĽS-ED formuluje svoje názory na spoločnú energetickú politiku EÚ, na "renesanciu" jadrovej energetiky a diverzifikáciu energetických zdrojov.

Evropské občanství jako faktor tvorby společné evropské obrany

Európske občianstvo ako súbor niekoľkých spoločných práv občanov členských štátov pochopiteľne nemá priamy vplyv na obranyschopnosť Európskej únie. Z pohľadu konštruktivistickej teórie sa však občianstvo môže stať cenným príspevkom na ceste k jednotnej európskej obrane.