TÉMA: Spolocne

Potravinárstvo 12-08-2015

Európan ročne vyhodí 123 kg potravín

Odhady prekonali očakávania. Ešte v roku 2010 každý obyvateľ únie plytval s potravou o pätinu menej.
Veda a inovácie 14-04-2015

Expo 2015: Ako k bezpečným a udržateľným potravinám prispeje veda?

Na tohtoročnej Svetovej výstave chce Európska komisia ovládnuť diskusiu o význame vedy a výskumu pre efektívnejšie poľnohospodárstvo.
27-01-2014

Veda zohráva v politike čoraz väčšiu úlohu

Aj národná politika v doprave či energetike musí vychádzať z európskeho kontextu - dôležité dáta o ňom máme práve my, vysvetľuje úlohu Spoločného výskumného centra Európskej komisie jej nový generálny riaditeľ.
Regionálny rozvoj 03-04-2012

Program Spoločne pre región pozná víťazov

Víťazi programu „Spoločne pre región“ si dnes prevzali symbolické šeky v hodnote 27 000 eur. Grantový program Karpatskej nadácie s podporou U.S. Steel Košice prispeje k zachovávaniu kultúrneho dedičstva, zveľaďovaniu prostredia, alebo rozvoja voľnočasových aktivít pre deti.
Vzdelávanie 19-04-2010

EÚ spoločne proti chorobám vyššieho veku

Výskumníci z celej Európy sa stretli minulý týždeň v Švédsku, aby vytvorili novú európsku stratégiu boja proti neurodegeneratívnym chorobám ako Alzheimer či Parkinson.

Nová európska stratégia voči krajinám Strednej Ázie

Dokument hladí za asistenčné rozvojové programy, ktoré sledujú potreby Strednej Ázie, k definícií európskych záujmov v tomto regióne, hľadá perspektívne priestory pre spoluprácu.
Ekonomika 09-11-2007

EÚ a USA rokujú o odstraňovaní obchodných bariér a biopalivách

Podpredseda EK Günter Verheugen stojí na čele európskej delegácie, ktorá dnes (9. novembra) rokuje s predstaviteľmi USA o odstránení zostávajúcich regulačných opatrení, ktoré sú prekážkou v obchode a investovaní medzi dvoma ekonomickými obrami. Obe strany dúfajú, že sa im podarí dosiahnuť dohodu v kľúčových otázkach vrátane spoločných štandardov pre obchodovanie s biopalivami.
Budúcnosť EÚ 22-02-2005

Evropské hodnoty a jejich zdroje

Autorka skúma, či existujú spoločné európske hodnoty, a dospieva k presvedčeniu, že priestor zdieľaných spoločných hodnôt, ktorý si Európa budovala od dôb antiky, má svoj význam ešte aj dnes.