TÉMA: spolupráce

Rumunsko a Bulharsko majú v oblasti justície stále medzery

Rumunsko a Bulharsko zaznamenali pokrok, ale nie dostatočný. Znepokojenie vyvoláva najmä najnovší politický vývoj v Rumunsku a nedostatočná implementácia reforiem v Bulharsku, vyhlásil predseda Európskej Komisie José Manuel Barroso.
Regionálny rozvoj 17-03-2010

Eurokomisári chcú ukončiť duplicitné vykonávanie úloh

Komisári EÚ pre inovácie a regionálnu politiku tento týždeň na stretnutí v Španielsku vyzvali k ukončeniu duplicitného vykonávania úloh. Zároveň chcú zamedziť neefektívnemu využívaniu fondov EÚ, ktoré pohltia obrovské politické mašinérie. Cieľom je lepšia spolupráca.
04-09-2008

OP ŽP 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami (OPŽP-PO5-08-3)

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia sa možu do 2. decembra 2008 uchádazť až o 21 536 306 EUR v rámci výzvy OP ŽP zameranej na zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti.
Vonkajšie vzťahy 28-08-2008

Medvedev chce protiváhu NATO. Je reálna?

Ruský prezident v médiách naznačil, že protiváhou NATO na medzinárodnej scéne by sa mala stať Šanghajská organizácia spolupráce. Zdá sa však, že okrem Ruska jej členské krajiny separatistické snahy gruzínskych regiónov veľmi nepodporujú.
22-07-2008

NFM (NPOA/2008/01) Otvárame dvere pre nové možnosti spolupráce

Budovanie kapacít v oblasti cezhraničnej spolupráce a stratégií regionálneho rozvoja zameraných na udržateľný rozvoj chudobných pohraničných regiónov, okresov a obcí na východnom Slovensku susediacich s Ukrajinou sú predmetom výzvy v rámci blokového grantu, financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 1. 8. 2008 uchádzať o 625 000 EUR.