TÉMA: spotrebiteľ

Obehová ekonomika 03-10-2019

Jednoduchšia oprava práčok či chladničiek má pomôcť klíme a znížiť plytvanie

Jednoduchšia opraviteľnosť práčok, chladničiek a ďalších domácich spotrebičov podľa Európskej komisie ušetrí spotrebiteľom asi 150 eur ročne a Únii pomôže plniť klimatické ciele. Mimovládky zmeny vítajú, no volajú po ich rozšírení.
Vonkajšie vzťahy 23-03-2015

Najviac nebezpečných výrobkov je z Číny

Takmer 2500 výrobkov bolo v roku 2014 stiahnutých z európskeho trhu, pretože boli nebezpečné pre spotrebiteľov. Vyplýva to z údajov, ktoré dnes zverejnila Európska komisia.
Energetika 18-03-2014

Slovenské domácnosti majú najvyššie výdavky na energie v Únii

Slovenské domácnosti vynakladajú až 16 % výdavkov na energie. Svoju rolu v tom zohrávajú jednotkové ceny energií, objem spotreby a príjmy obyvateľstva. Priestor na zlepšenie existuje predovšetkým pokiaľ ide o zníženie spotreby pri vykurovaní a ohreve teplej vody.
Podnikanie 11-03-2013

Koniec pokusných králikov v EÚ

V celej EÚ nadobudol účinnosť zákaz testovania kozmetiky a jej zložiek na zvieratách. Mimovládne organizácie ho vítajú, európsky kozmetický priemysel tvrdí, že môže znevýhodniť firmy z EÚ.
Energetika 17-07-2012

Nové zákony stoja na strane spotrebiteľa

Prevzatím európskych smerníc sa zlepší informovanosť odberateľov o podmienkach dodávok i prehľadnosť cien, uľahčí a skráti sa proces zmeny dodávateľa. Podľa predložených návrhov zákonov naopak pribudnú nové povinnosti dodávateľom energií. O zmenách, ktoré posilnia postavenie spotrebiteľov hovorí analytik Michal Hudec.
Energetika 21-06-2012

Výhody inteligentných meračov nie sú tak zjavné

Členské štáty majú do septembra predstaviť analýzy nákladov a prínosov zavedenia inteligentných meračov na svojom území. Nedávno vydaná analýza spochybňuje ich prezentovanú výhodnosť a prínosy pre spotrebiteľov.

Štúdia: Eko-informácie na výrobkoch sú zmätočné

Asociácia v oblasti ochrany spotrebiteľov upozorňuje na nedostatky súčasného hodnotenia produktov z pohľadu spotreby energie a environmentálnych vplyvov. Užitočné a relevantné informácie má priniesť nový rámec EÚ so širokou škálou ukazovateľov pre jednotlivé produkty.
Podnikanie 16-02-2011

Poslanci schválili pravidlá o právach cestujúcich v autobusovej doprave

Cestujúci autobusovou dopravou v Európe budú mať viac práv, vrátane nároku na kompenzáciu v prípade meškania spojov či poškodenia batožiny. Európsky parlament totiž schválil nový balík pravidiel.
Veda a inovácie 27-01-2011

Internetový predaj rozdeľuje europoslancov

Nová Smernica o právach spotrebiteľa podľa ochrancov angažujúcich sa v tejto oblasti nevyužíva dostatočne všetky možnosti, ktoré mala k dispozícii. Budúci týždeň sa pritom bude o schválení legislatívy hlasovať v Parlamente. Zajedno si však nie sú ani poslanci.
Podnikanie 21-01-2011

EÚ chce zjednotiť pravidlá pre mimosúdne riešenia spotrebiteľských sporov

Európska únia si myslí, že je najvyšší čas harmonizovať pravidlá, ktoré umožnia riešiť spotrebiteľské spory inak než súdnou cestou. Komisia preto odštartovala konzultáciu, ktorá potrvá do marca a jej výsledky budú tvoriť základ pre legislatívny návrh. Ten vzíde na svetlo sveta v novembri.

EP bojuje proti nekalým praktikám pri inzercii na internete

Občania EÚ musia byť chránení pred praktikami, ktoré používajú niektoré spoločnosti pri inzerovaní na internete- a to najmä na sociálnych sieťach, fórach a blogoch, uvádzajú europoslanci.
Podnikanie 09-08-2010

Ako ide zviera na porážku zistíte z etikety

Nové pravidlá EÚ o označovaní potravín riešia aj otázku rituálne zabitých zvierat. Spotrebiteľ mäsa bude vedieť, či bolo zviera pred rituálnou porážkou podľa moslimskej či židovskej tradície znecitlivené alebo nie.
Podnikanie 23-06-2010

Na Slovensku vzniká sieť mimosúdnych spotrebiteľských centier

Nepokojní spotrebitelia už nebudú musieť čakať na rozhodnutie súdov pri riešení sporov. Združenie na ochranu práv spotrebiteľov buduje celoslovenskú sieť mimosúdnych spotrebiteľských centier na zefektívnenie riešenia spotrebiteľských sporov mimosúdnou cestou.
Vonkajšie vzťahy 16-04-2010

Čoraz viac nebezpečného tovaru mizne z pultov

Rekordný počet nebezpečného tovaru minulý rok zmizol z pultov európskych obchodov, Komisár pre zdravie a ochranu spotrebiteľov John Dalli to uviedol pri prezentovaní správy Komisie o bezpečnosti tovarov. Spotrebiteľské organizácie však tvrdia, že oveľa viac ich stále v ponuke ostáva.
Zdravotníctvo 15-01-2010

Menovaný eurokomisár pre zdravotníctvo chce chrániť záujmy spotrebiteľa

Viac slobody spotrebiteľom vďaka väčšiemu množstvu informácií - to je hlavným krédom dezignovaného eurokomisára pre oblasť zdravia a spotrebiteľskej politiky Johna Dalliho v prípade, že ho Európsky parlament schváli.
Ekonomika 17-04-2008

Zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých

Komisia chce zabrániť opakovaniu americkej úverovej krízy v Európe – spúšťa projekt, ktorý má naučiť mladých Európanov správne sa rozhodnúť v otázkach úspor, investícií a pôžičiek.
Ekonomika 03-09-2007

EÚ a Čína: komisári idú riešiť obchodné problémy

Komisárka pre konkurenciu Neelie Kroes sa pripravuje na návštevu Číny. EÚ chce s východoázijskou ekonomikou riešiť viacero otázok: prvý čínsky legislatívny rámec upravujúci konkurenciu na trhu, ktorý môže podľa Bruselu zablokovať zahraničná firmy v prístupe na čínsky trh. Druhou témou je spolupráca
Podnikanie 16-05-2007

EP: potravinové obaly v prospech spotrebiteľa

Schválená smernica sa týka balení výrobkov do vopred pripravených obalov. Viac produktov dennej spotreby by sa malo predávať na európskom trhu v širšej palete veľkostí, ako tomu bolo doteraz.
Poľnohospodárstvo 15-03-2007

Nie je teľacie ako teľacie

Európski poslanci schválili správu k návrhu nariadenia o rozdieloch medzi druhmi “teľacieho” mäsa. Konečné slovo však bude mať Rada.

Správnym spotrebiteľom cez e-Learning

Komisia podporila vytvorenie online vzdelávacieho nástroja pre spotrebiteľov - DOLCETA.
Podnikanie 15-12-2006

EÚ výskum: Chutné potraviny sú zo šťastných zvierat

Prvé výsledky vedeckých prác realizovaných v 6. rámcovom programe pre výskum sú na stole. Vysvetľujú napríklad ako je možné produkovať zdravšie a kvalitatívne hodnotnejšie potraviny.
Zdravotníctvo 27-06-2006

Index výkonnosti európskych systémov zdravotníctva neklame

Podľa Spotrebiteľského indexu európskeho zdravotníctva by systémy verejného zdravotníctva v členských štátoch EÚ mali zlepšiť kapacity na meranie svojej výkonnosti, aby mohli užívateľom poskytovať porovnateľné údaje.
Zdravotníctvo 10-05-2006

Pozor na slnko

Komisia vydá odporúčanie pre priemysel o správnom označovaní prípravkov na opaľovanie s cieľom chrániť spotrebiteľov pred zavádzajúcimi názvami ako „sunblocker“, ktoré vyvolávajú dojem úplnej ochrany.
Zdravotníctvo 27-01-2006

Vieme, čo jeme?

Komisia zverejnila akčný plán pre ochranu a práva zvierat. Navrhované označovanie potravín v EÚ ako „neporušujúce práva zvierat“ by malo spotrebiteľom pomôcť informovane si vyberať.