TÉMA: spotrebna

Daňová politika 13-03-2014

Česko: Slabá koruna zvýši ceny tabakových výrobkov

Cigarety a tabak by mali v Česku zdražieť už po druhý krát v tomto roku. Ministerstvo financií ČR predložilo do pripomienkového konania novelu zákona o spotrebných daniach, ktorou by sa mala zvýšiť cena za škatuľku cigariet o tri až štyri koruny.
Daňová politika 28-03-2012

Komisii v boji proti pitiu alkoholu vyhovujú vyššie dane

Britská vláda chce v boji proti pitiu alkoholu stanoviť minimálne ceny alkoholických nápojov. Európska komisia preferuje vyššie spotrebné dane.
Daňová politika 07-04-2010

EÚ zaviedla nový systém monitorovania tranzitu tabaku či alkoholu

EÚ pred týždňom uviedla do činnosti nový elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebnej dani. Jeho úlohou je znížiť náklady operátorov a uľahčiť členským štátom boj proti podvodom.
Daňová politika 30-01-2009

Cigarety od februára drahšie

Od 1. februára vstupuje do platnosti novela zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorú v októbri 2008 podpísal prezident SR Ivan Gašparovič. Špecifická časť sadzby dane z cigariet sa má zvýšiť na 0,05 eura za kus (zo 1,41 Sk na 1,58 Sk za kus), sadzba dane na cigary a cigarky zasa vzrastie z 0,07 eura na 0,08 eura.
Daňová politika 06-10-2008

Rumunský parlament zrušil spotrebnú daň na alkohol

Rumunský parlament zrušil spotrebnú daň na tradičný, doma vyrábaný alkohol. K vyberaniu dane ho však zaväzuje Predvstupová zmluva.
Daňová politika 17-05-2007

Parlament: jednotná daň z alkoholu nemá opodstatnenie

Poslanci budú v konzultačnom postupe hlasovať o návrhu smernice meniacej sadzby spotrebnej dane na alkohol v rámci EÚ.