TÉMA: správy EP

Energetika 20-06-2007

Výbor Parlamentu požaduje plnú liberalizáciu trhu s elektrinou

Výbor Parlamentu pre priemysel, energetiku a výskum hlasoval za správu, ktorá podporuje plnú liberalizáciu trhov s elektrickou energiou a zamietol tak skorší návrh, ktorý vyzval na zachovanie vlastníctva distribučných sietí. Správa tiež robí dôležité rozlíšenie medzi liberalizáciou trhu s plynom a elektrickou energiou.
Ekonomika 19-06-2007

Dvojročný odklad poštovej reformy

Členovia výboru Parlamentu pre dopravu hlasovali drvivou väčšinou v prospech pozdržania liberalizácie poštových trhov v Európe do roku 2011, čo určite nepoteší komisára pre vnútorný trh Charlieho McCreevyho.
Veda a inovácie 08-06-2007

Flexikurita – nie vždy znamená to isté

Prenesenie severského konceptu flexikurity do iných členských štátov EÚ nebude fungovať, ak nebudú zohľadnené národné trhy práce a ich sociálne tradície. Tvrdí to Komisia, ktorá vyhlásila, že neskôr v priebehu tohto mesiaca odporučí rôzne cesty k reforme.
Sociálna politika 15-03-2007

Parlament za väčšiu rodovú rovnosť

Spravodajkyňa výboru EP pre práva žien Amalia Sartoriová zverejnila svoju správu o trojročnej cestovnej mape Európskej komisie k rodovej rovnosti, ktorá Komisiu vyzýva k „praktickým krokom“ na nápravu 15%-ného deficitu, ktorý existuje medzi priemernými mzdami mužov a žien v EÚ.
Ekonomika 19-01-2007

Polovičaté hlasovania Parlamentu o železniciach

Poslanci EP ustúpili tlaku štátov so silnými železničnými spoločnosťami a nepodporili opatrenie, ktoré malo otvoriť národné železničné siete konkurencii železničných prepravcov z iných členských krajín EÚ.
Ekonomika 11-10-2006

Politické strany sa zhodli na chemickej legislatíve

Liberálni a zelení poslanci Výboru pre životné prostredie v EP podporili spravodajcu k otázke REACH Guida Sacconiho (socialisti), aby posilnili pozíciu Parlamentu pred posledným kolom rokovaní o chemickej legislatíve.
Ekonomika 23-06-2006

Poslanci EP za čistejšie ovzdušie

Limitné hodnoty na znečistenie, spôsobené výfukovými plynmi vozidiel by mohli byť sprísnené, ak bude Európsky parlament pri hlasovaní v septembri nasledovať názor svojho environmentálneho výboru. Environmentalisti tvrdia, že nové limity sú „kamuflážou“.
Ekonomika 19-06-2006

Poslanci posunuli FP7 vpred

Poslanci EP podporili v prvom čítaní plány Komisie pre budúcnosť európskeho výskumu. Jedinou kontroverznou otázkou bola podpora EÚ pre výskum kmeňových buniek, ktorá prešla veľmi tesne.
Ekonomika 14-06-2006

Embryonálny výskum v rámci FP7?

Diskusia v pléne Parlamentu o správe výboru pre priemysel k FP7 ukázala, že výskum embryonálnych kmeňových buniek naďalej poslancov rozdeľuje. Diskusia tiež ukázala jasnú podporu výskumu v oblasti jadrovej energie.
Ekonomika 05-06-2006

Parlament by chcel šetriť energiou domácností

Ak by existujúca legislatíva bola v členských štátoch plne implementovaná, EÚ by už bola na polceste k splneniu svojho cieľa usporiť do roku 2020 20% energie, tvrdí Parlament.
Ekonomika 02-05-2006

Parlament podporil núdzové volania z áut

Európsky parlament vyjadril svoju podporu zavedeniu „eCall“ do roku 2009. Ide o automatizovanú technológiu volania, ktorá by „mohla ročne ušetriť 2500 životov“ a znížiť závažnosť zranení až o 15%.