TÉMA: sr

Slovensko v EP 17-08-2015

Slovenský parlament dostane späť komunikačný kanál na EÚ

Slovensko po rokoch obsadzuje kľúčové miesto stáleho zástupcu slovenského parlamentu pri Európskom parlamente. Post v roku 2010 zrušil Richard Sulík.

Komisia posiela 13 miliónov eur na migračnú politiku

Slovensko získané financie z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu doplní prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Uchádzať sa o ne môžu štátne inštitúcie, samosprávy aj mimovládky.
Poľnohospodárstvo 20-05-2015

Krajiny V4 opätovne vyrážajú do boja s nekalými obchodnými praktikami

Európska komisia by podľa Vyšehradskej skupiny, Slovinska, Bulharska a Rumunska mala pripraviť nástroje na obmedzenie dominantnej sily obchodných reťazcov.
Budúcnosť EÚ 18-05-2015

Slovensko predstavilo novú budovu Stáleho zastúpenia pri EÚ

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák dnes oficiálne otvoril dočasné priestory Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, ktoré budú zázemím pre približne 190 slovenských diplomatov a expertov počas slovenského predsedníctva Rady EÚ v druhej polovici roka 2016.
Energetika 23-04-2015

Šefčovič: Nechceme jednotného európskeho regulátora

Podpredseda Európskej komisie zodpovedný za Energetickú úniu chce posilňovať právomoci Agentúry pre spoluprácu národných regulátorov. Jednotný regulátor ale nebude.

Slovensko víta ústretovejšie rozpočtové pravidlá EÚ

Zároveň žiada od Komisie ďalšie vysvetlenia, najmä pokiaľ ide o politicky najcitlivejšiu časť, ktorou je zohľadňovanie reforiem.
Vonkajšie vzťahy 13-10-2014

Dohoda s USA “nie je spor hodnôt”

Kde sa nedá ísť cestou harmonizácie alebo vzájomného uznávania prichádzajú „kreatívne riešenia,“ hovorí hlavný vyjednávač únie pre európsko-americkú obchodnú dohodu (TTIP).
Budúcnosť EÚ 10-06-2014

Filko: Odporúčania Komisie by mohli byť konkrétnejšie

Súhlasíme s Komisiou v tom, že v reformách máme rezervy, ale mohla by nám v niektorých prípadoch presnejšie naznačiť ako na to, myslí si riaditeľ Inštitútu pre finančnú politiku Ministerstva financií Martin Filko.
Regionálny rozvoj 14-05-2014

Sága s pochybnou kontrolou fondov pokračuje

Vnútroštátna kontrola čerpania fondov Európskej únie (EÚ) zlyháva, tvrdia nezaradení poslanci NR SR Miroslav Beblavý a Radoslav Procházka.
Poľnohospodárstvo 25-04-2014

Predaj pôdy cudzincom sa skomplikuje

Vláda SR na stredajšom rokovaní schválila návrh zákona, ktorý zavádza obmedzenia pri nadobúdaní hospodárskych pozemkov. Chce predísť špekuláciám s jej nákupom a minimalizovať možnosť jej prechodu do rúk cudzincov.
18-02-2014

Europoslanci: Spolupráca s národnými orgánmi sa zlepšuje

Komunikovanie stanovísk Slovenska k legislatíve EÚ sa k europoslancom dostáva lepšie. Rezervy vidia v Národnej rade.
Budúcnosť EÚ 09-01-2014

Stále zastúpenie Slovenska pri EÚ dostane nový štatút

V pripomienkovom konaní sa riešili najmä nuansy vysielania pracovníkov z iných rezortov, než je rezort zahraničia.

Diskusia – Vojna proti teroru 10 rokov po 9/11

Teroristický útok na Slovensku je síce menej pravdepodobný ako v niektorých iných krajinách EÚ, no skúsenosti bezpečnostných zložiek z uplynulých rokov ukazujú, že zďaleka nie je vylúčený, odznelo na diskusii "Desaťročie boja proti terorizmu – úspechy, zlyhania a dôsledky".
Budúcnosť EÚ 16-02-2011

Ústavný zákon o EÚ narazil na opozíciu

Opozičné strany nechcú zahlasovať za ústavný zákon, ktorý má posilniť postavenie NR SR voči EÚ. Zdôvodňujú to aj euroskepticizmom vlády.
Budúcnosť EÚ 04-02-2011

Pre Lisabon sa mení slovenská ústava

Národná rada včera v prvom čítaní chválila úpravy potrebné na výkon práv vyplývajúcich slovenskému parlamentu z Lisabonskej zmluvy.
Budúcnosť EÚ 29-11-2010

Lisabonská zmluva nie je žiadny všeliek

Posilní sa úloha národných parlametov naozaj? Zvykli si už inštitúcie na nové pravidlá hry? Je naozaj EP ich najväčším víťazom? Konferencia pri príležitosti 1. výročia vstupu LZ do platnosti priviedla pozornosť práve k podobným otázkam.

Rezort životného prostredia je neistý

Návrh zákona o obnovení ministerstva životného prostredia čaká na podpis prezidenta. Ten s jeho existenciou nie je celkom stotožnený. Čas na rozhodnutie má do konca tohto týždňa.
Podnikanie 06-08-2010

MPSVR SR hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR hľadá nových externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky s cieľom realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov, pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.
Zdravotníctvo 29-07-2010

MZ SR hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Ministerstvo zdravotníctva SR chce do rozhodovania o pridelení nenávratných finančných príspevkov vniesť viac transparentnosti s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.
Budúcnosť EÚ 02-12-2009

Lisabon dáva parlamentom práva. Použijú ich?

Stav príprav na nové možnosti a ochota zákonodarných zborov členských štátov EÚ využívať nástroje, ktorými ich obdarila Lisabonská zmluva sú otázne.
Ekonomika 18-09-2009

Energetika bude mať asi vlastný rezort

Vláda zvažuje vytvorenie samostatného rezortu pre energetiku, napriek tomu, že chce v štátnej správe v rámci konsolidácie verejných financií na budúci rok „radikálne škrtať“, povedal v Bruseli predseda vlády Róbert Fico.
Ekonomika 03-06-2009

Eurostat: HDP Slovenska sa v prvom štvrťroku znížil o 11,2 %

Podľa údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat sa hrubý domáci produkt Slovenska v prvom štvrťroku 2009 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil o 11,2 %. Medziročný pokles slovenského hospodárstva je 5,4 % HDP. Podľa spresneného odhadu slovenského Štatistického úradu HDP reálne klesol v stálych cenách o 5,6 %.
17-07-2008

OP ŽP 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ (OPŽP-PO1-08-2)

Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd je venovaná výzva OP Životné prostredie, v rámci ktorej je výčlenených 150 miliónov SKK, o ktoré sa môžu žiadatelia uchádzať do 14. 10. 2008.
Veda a inovácie 22-05-2008

OP VaV: Podpora centier excelntnosti v Bratislavskom kraji (OPVaV-2008/4.1/01-SORO)

Podpore výmenných a spoločných výskumných programov a významných výskumných a vývojových projektov v strategických oblastiach je venovaná výzva z OP Výskum a vývoj, ktorá bude otvorená pre bratislavské inštitúcie do 25. augusta 2008.