TÉMA: srbsko Archives

 • Srbsko: Súkromné záležitosti

  05-06-2006

  Autor analýzy tvrdí, že kým srbská vláda nevyrieši problém konglomerátov zo socialistickej éry, o hospodárskom raste a zahraničných investíciách môže len snívať.

 • Kosovo: Status pre koho?

  Vonkajšie vzťahy 30-05-2006

  Ne-srbské menšiny v Kosove neboli prizvané k diskusiám o politickej budúcnosti provincie, hoci výsledok rokovaní zásadným spôsobom ovplyvní ich ďalší život.

 • Srbsko – čakanie na Mladiča

  19-05-2006

  Zlyhanie Srbska vydať utečenca Ratka Mladiča má na svedomí stále väčšiu izoláciu premiéra Koštunicu.
  Srbská vláda je po zmeškaní lehoty na zatknutie generálna Ratka Mladiča pod nesmiernym tlakom zo strany Európskej únie a ostatných demokratických strán v krajine.

 • Srbsko – mlčanie a ignorancia

  10-05-2006

  EÚ prerušila stabilizačné a asociačné rokovania so Srbskom kvôli neschopnosti Belehradu vydať spravodlivosti generála Ratka Mladiča. Analýza sa venuje dôsledkom tohto rozhodnutia.

 • Srbsko: Tento krát to myslíme vážne

  02-03-2006

  Nádeje na skoré zatknutie či vzdanie sa Ratko Mladiča sa rozplývajú a Srbsko len tesne uniká hrozbe prerušenia rozhovorov s EÚ.

 • EÚ potrebuje odvážnejšiu stratégiu pre Balkán

  15-02-2006

  Bývalý švédsky premiér Carl Bildt vo svojej analýzy tvrdí, že „najlepšou vecou, ktorú môže EÚ urobiť pre podporu stability na Balkáne je ponúknuť každému štátu predbežný rámec, ktorý by signalizoval chuť k reformám a ochotu zaviazať sa Únii.“

 • Kosovo: naspäť sa už nevrátime

  Vonkajšie vzťahy 16-02-2005

  Analýza sa zaoberá súčasnou situáciou srbskej provincie Kosovo vo svetle očakávaného definitívneho riešenia štatútu Kosova zo strany OSN.

 • Čo delí Srbsko od únie?

  Vonkajšie vzťahy 15-02-2005

  Analýza hodnotí vývoj v bývalej Juhoslávii za obdobie posledných 15 rokov so zameraním na Srbsko v kontexte európskej integrácie.

 • Európsky Balkán?

  Vonkajšie vzťahy 03-02-2005

  Na Solúnskom summite Európskej rady (jún 2003) bola Balkánu predložená perspektíva možného budúceho začlenenia do Európskej únie. Ako túto víziu naplniť, je otázkou pre budúcnosť. Analýza skúma prístupy EÚ, Ruska a USA k podpore stability a rozvoja v regióne Balkánu.

 • Kosovo: Ku konečnému statusu

  Vonkajšie vzťahy 28-01-2005

  Čas v Kosove sa kráti. Analýza International Crisis Group tvrdí, že status quo je neudržateľný. V roku 2005 buď nastane významný pokrok v otázke konečného statusu, ktorý upevní mier a rozvoj, alebo hrozí nebezpečenstvo, že Kosovo sa vráti ku konfliktu a bude zdrojom nestability v regióne. Aké sú možnosti riešenia, chýbajúce v Rezolúcii BR OSN č. 1244?

 • Kosovo: príliš skoro na rozhodnutia?

  Vonkajšie vzťahy 27-01-2005

  Tlak na prijatie rozhodnutia o konečnom statuse Kosova je pochopiteľný, ale rozhodnutie môže počkať, kým nezačnú otvorené, bezpodmienečné rokovania.

 • Slovensko podporuje rozvoj Srbska a Čiernej Hory

  Zahraničie a bezpečnosť 16-09-2004

  Autorky analyzujú oficiálnu rozvojovú pomoc poskytovanú Slovenskom a podávajú prehľad podporených projektov.