TÉMA: ssve

30-06-2006

Ukrajina v očakávaní novej revolúcie

Analýza hodnotí výsledky parlamentných volieb na Ukrajine v ktorých, napriek prvému miestu Strany regiónov, získali väčšinu strany spojené s „oranžovou revolúciou“.
Ekonomika 28-06-2006

Európska energetická politika v kontexte svetových energetických procesov

Analýza hodnotí energetickú politiku EÚ, ktorá sa musí vysporiadať s rastúcim dopytom a závislosťou na dodávkach energetických surovín.

Koniec manželstva medzi Srbskom a Čiernou Horou

Autor hodnotí možné následky posledného delenia bývalej Juhoslávie .- vzniku samostatnej Čiernej hory.
Európa dnes 24-05-2006

Poľsko: Zahraničnopolitické zázemie „koalície Rádia Maryja“

Analýza skúma zahraničné kontakty strán poľskej vládnej koalície.
16-02-2006

Rugova – odchod bez následníka

Autor sa pozerá na neistú politickú budúcnosť Kosova po smrti prezidenta Rugova. Ostane súčasťou Srbska? Ak nie, aký bude ich rozchod?
Vonkajšie vzťahy 03-01-2006

PKK – významný aktér integrácie Turecka do európskych štruktúr

V hodnotení úlohy Strany kurdských pracujúcich v integrácii Turecka do EÚ sa autor zaoberá aj širšou otázkou postavenia kurdskej menšiny v Turecku a možného budúceho členstva krajiny v Únii.
Európa dnes 09-11-2005

Poľsko – porazení porazili víťazov

V analýze sa autor pozerá na možné príčiny a následky neočakávaného víťazstva strany Právo a spravodlivosť v poľských prezidentských i parlamentných voľbách.

Európske a regionálne súvislosti poľsko-bieloruského diplomatického konfliktu

Autor sa zaoberá hlbšími súvislosťami represie Lukanšenkovho režimu proti Zväzu Poliakov v Bielorusku. Všíma si možné dopady tohto konfliktu na poľskú zahraničnú politiku.

Totožné prvky útokov v Londýne a Madride smerujú podozrenie na Al-Kájdu

Bola za útoky v Londýne zodpovedná Al-Kájda? Ako veľmi je Európa ohrozená islamským radikalizmom? Na tieto otázky, ako aj na možné následky výbuchov v Londýne, hľadá odpoveď jeden z analytikov SSVE.
19-05-2005

Nacionalizmus a rozpad Juhoslávie

Autor podrobne analyzuje fenomén, ktorý zohral významnú úlohu pri rozpade bývalej Juhoslávie a tým ovplyvnil históriu celej juhovýchodnej Európy - nacionalizmus.

Postsovietsky model stability prežíva hlbokú krízu – Kirgizské domino

Autor sa pozerá na hlbšie súvislosti odporu voči prezidentovi Akajevovi v Kirgizsku, ktoré prerástli až do násilných nepokojov. Kladie si tiež otázku, čo bude v krajine i regióne nasledovať.
09-12-2004

Ukrajina: Oranžová evolúcia

Rovnako, ako by bolo naivné očakávať od posledných udalostí zásadný politický prelom, je veľkým zjednodušením redukovať „oranžovú (r)evolúciu“ výlučne na boj medzi oligarchickými skupinami.