TÉMA: stagnacia

Ekonomika 17-05-2005

Slabý ekonomický růst v Německu – žádné vyhlídky na zlepšení na obzoru

Nemecká ekonomika začala koncom roka 2004 po niekoľkých rokoch stagnácie konečne vykazovať rast, vyvolaný predovšetkým nárastom exportu a investícií. Miera nezamestnanosti a deficit verejných financií však stále zostávajú na vysokej úrovni, presahujúcej hranice, stanovené Paktom stability a rastu. Akú sú kroky, ktoré na oživenie nemeckej ekonomiky navrhla spolková vláda?