TÉMA: stanovisko

Podnikanie 27-07-2009

Slovenský zákon o ochrane hospodárskej súťaže už v súlade s pravidlami EÚ

Európska komisia v piatok oznámila, že končí svoje konanie voči Slovensku za porušenie predpisov Európskeho spoločenstva. Exekutíva mala výhrady voči jednému z ustanovení slovenského zákona o ochrane hospodárskej súťaže obmedzovalo právomoc Protimonopolného úradu Slovenskej republiky uplatniť antitrustové pravidlá EÚ na odvetvia elektronických komunikácií, energetiky a pôšt.
Slovensko v EP 03-05-2006

Podnestersko stále nestabilné

Podnesterský konflikt, ktorý ohrozuje stabilitu Moldavska i celého regiónu, je jedným z pozostatkov rozpadu sovietskeho bloku. Aj EÚ sa snaží prispieť k jeho vyriešeniu.
Slovensko v EP 24-03-2006

Europarlament Lukašenka neuznáva

Ad hoc delegácia Európskeho parlamentu pre prezidentské voľby v Bielorusku vydala kritické stanovisko k ich priebehu a výsledku.