TÉMA: starostlivosť

Brexit 01-03-2021

Brexit zničil systém au pair. Krajinu čaká kríza opatrovania

Nové vízové pravidlá v Spojenom kráľovstve nemyslia na európsky systém au pair. Britskí rodičia už premýšľajú, ktorý z nich na jeseň odíde z práce.
Zdravotníctvo 26-03-2012

Štandardizácia v zdravotníctve ohrozuje pacientov

Navrhovaná európska legislatíva má ambíciu zosúladiť služby v rámci Európskeho štandardziačného systému. Cieľom je zlepšiť ich voľný pohyb na jednotnom trhu. V prípade zdravotnej starostlivosti však takáto štandardizácia ohrozuje bezpečnosť pacienta, hovorí Dr. Konstanty Radziwill, predseda Stáleho výboru európskych lekárov (CPME).
Zdravotníctvo 03-11-2011

Ako s predpisom na lieky v zahraničí?

Európska komisia vyhlásila verejnú konzultáciu k opatreniam, ktoré majú zlepšiť uznávanie lekárskych predpisov v rámci EÚ.
Zdravotníctvo 15-06-2010

Poslanci sa na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť dívajú liberálnejšie

Minulý týždeň dospeli ministri zdravotníctva k dohode o cezhraničnej starostlivosti, ktorú označili za prelomovú. Europoslanci, lekári a skupiny zastupujúce pacientov však tvrdia, že pred implementovaním nových pravidiel treba ešte dokončiť veľa práce.
Ekonomika 12-05-2010

Ak chceme mužov viac zapojiť do starostlivosti potrebujeme vzdelávanie, nie zákony

Starostlivosť je primárnou zodpovednosťou žien, no pokiaľ by ju spoločnosť dostatočne rešpektovala či ocenila a pokiaľ ľudia poskytujúci starostlivosť dostanú vyšší status, každý by mal oveľa väčšiu vôľu zapojiť sa – ženy aj muži – tvrdí Anna Zachorowska-Mazurkiewiczová.
Sociálna politika 22-04-2009

CPAG: Slovenské deti si žijú lepšie ako britské

Podľa štúdie podmienok pre deti v 29 európskych štátoch sa na popredných miestach umiestnilo Holandsko a Švédsko. Slovensko skončilo na 17. mieste, kým napríklad Veľká Británia na 24. mieste.
Slovensko v EP 04-02-2009

EP: Starostlivosť o blízkeho vytvára bohatstvo

Správa slovenskej europoslankyne Anny Záborskej volá po formálnom docenení neformálnej, resp. netrhovej práce žien a mužov, ktorí sa starajú o deti, rodičov, závislé osoby vyžadujúce si opateru.
Zdravotníctvo 13-11-2008

Ak ochorieť, tak v Holandsku

Slovensko sa v kvalite zdravotníctva v rebríčku 31 európskych krajín umiestnilo na 22. mieste. Európsky zdravotnícky uživatelský index (EHCI) hodnotil európske zdravontíctva z pohľadu kategórií dôležitých pre pacientov. Najlepšie z neho vyšlo s predstihom Holandsko.

Komisia podporila telemedicínu

Európska komisia vyzvala členské krajiny, aby prekonali legislatívne prekážky, ktoré bránia poskytovaniu lekárskej starostlivosti na diaľku, teda prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií. Telemedicína, je zatiaľ nevyužitým trhom, ktorý ma nielen potenciál tvoriť zisk, ale predovšetkým skvalitniť služby európskym pacientom.
Zdravotníctvo 15-08-2008

WHO má obavy o zdravotné podmienky v Gruzínsku

Konfliktná oblasť potrebuje nutne zdravotnícku pomoc. Počas vojny sa vyhľadáva hlavne traumatologická zdravotná starostlivosti, nevyhnutný je epidemiologický monitoring a obnova zdravotníckej infraštruktúry.
Zdravotníctvo 14-07-2008

Cezhraničná zdravotná starostlivosť len so súhlasom

Pred tým, ako bude pacient môcť hľadať lepšiu zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte Únie, musí doma získať súhlas a tým aj záruku, že mu náklady dodatočne preplatia.
Verejná správa 01-07-2008

Viac transparentnosti vo výdavkoch na zdravotníctvo

EÚ a ďalších 26 krajín európskeho regiónu WHO sa zaviazali k väčšej transparentnosti pri financovaní zdravotníckych systémov. Európska komisia v tomto čase pripravuje nový návrh pravidiel pre zlepšenie prístupu k cezhraničnej zdravotníckej starostlivosti.
Budúcnosť EÚ 23-06-2008

Mikolášik: Lisabonskú zmluvu nemožno resuscitovať

Za Lisabonskú zmluvu v EP nehlasoval a nesúhlasí s jej oživovaním po írskom "nie". Únii totiž hrozí, že sa takýmito pokusmi zdiskredituje, hovorí v rozhovore pre EurActiv.sk slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik.
Zdravotníctvo 05-05-2008

Zdravotnej agende EÚ bude dominovať bezpečnosť

Riešenie zdravotných hrozieb ako je napr. vtáčia chrípka a zabezpečenie efektívneho a spravodlivého prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti budú top priority zdravotníckej agendy EÚ v nasledujúcich rokoch. V rozhovore pre EurActiv to povedal riaditeľ DG verejného zdravia Komisie Andrzej Ryś.
Zdravotníctvo 29-04-2008

Dopyt po dlhodobej zdravotnej starostlivosti porastie

Členské štáty sa budú musieť pripraviť na zvyšovanie dopytu po dlhodobých zdravotníckych službách v dôsledku starnutia polpulácie, hovorí nová štúdia Európskej komisie.
Podnikanie 14-02-2008

Poisťovňa prehrala spor o kompenzačnej schéme

Súkromné zdravotné poisťovne v Írsku kompenzujú štátnu poisťovnu, za to, že má rizikovejšiu klientelu. Európsky súd prvej inštancie potvrdil, že je to v poriadku.
Budúcnosť EÚ 28-01-2008

Cezhraničná zdravotná starostlivosť – úloha pre novú Komisiu?

Európska komisia sa vraj snaží oddialiť predloženie návrhu smernice o cezhraničných zdravotníckych službách až do vymenovania novej Komisie, hovorí zdroj EurActiv-u. Údajne sa chce vyhnúť politicky citlivej otázke v dobe prebiehajúcej ratifikácie novej zmluvy EÚ.
Sociálna politika 18-12-2007

Kampaň za lepšiu predškolskú starostlivosť

Výsledky kampane za lepšiu predškolskú starostlivosť o deti prezentovali komisárovi pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí poslanci zo socialistickej frakcie v EP.
Zdravotníctvo 17-09-2007

Riešenia e-health v domácej starostlivosti

Finančné výzvy, ktorým čelia zdravotné systémy, vedú k zvýšenej miere využívania domácich tele-health riešení. Tvrdí to správa o prieskume trhu z pera Datamonitor-u.
Zdravotníctvo 27-08-2007

ÚDZS: Prístup k zdravotnej starostlivosti v EÚ aktuálne

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) zverejnil aktualizovaný prehľad o prístupe k potrebnej zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských štátoch EÚ, EHP a Švajčiarsku.
Zdravotníctvo 20-03-2007

Dostupné zdravotníctvo v EÚ

EP minulý týždeň interpeloval Komisiu ohľadne opatrení pre bezpečnú, kvalitnú a účinnú cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v EÚ a žiada, aby pacientov o ich právach dostatočne informovali.
Zdravotníctvo 18-12-2006

Únia uvažuje o legislatíve ohľadne mobility pacientov

Upresnenie cieľov spoločnej zdravotnej politiky a ochrany vnútorného trhu je podľa názoru Komisie najväčšou výzvou cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.
Zdravotníctvo 31-08-2006

Pacienti chcú byť informovaní

Prieskum pacientských organizácií zdôrazňuje potrebu zdravotnej starostlivosti, orientovanej na pacienta, s vhodným prístupom k najlepšej starostlivosti a informáciám o možnostiach liečby.
Slovensko v EP 25-08-2006

Európa starne

Európu kvôli jej starnúcej populácii a klesajúcemu počtu produktívneho obyvateľstva čakajú veľké ekonomické problémy v súvislosti s udržateľnosťou penzijných systémov a zdravotnej starostlivosti.