TÉMA: statistiky

Fosílne palivá 14-02-2013

Energetická závislosť EÚ zostáva vysoká

V roku 2011 dosiahla úroveň energetickej závislosti Európskej únie v priemere takmer 54 %, čo je druhé najvyššie číslo zaznamenané Eurostatom. U jednotlivých krajín sa pohybovala od -8,5 % do 100,6 %, v prípade Slovenska bola na úrovni 64,19 %.
Fosílne palivá 31-07-2012

IEA zhrnula minuloročný vývoj v energetike

V roku 2011 rástla globálna produkcia energie z uhlia, ropy i zemného plynu. Poklesla naopak výroba elektriny z jadra, a to najmä v krajinách OECD. Nastupujúci trend obnoviteľných zdrojov bude podľa Medzinárodnej energetickej agentúry pokračovať aj v nasledujúcich 5 rokoch.
Daňová politika 09-06-2011

Krajiny EÚ si budú viesť „zelené účtovníctvo“

Európsky parlament podporil novú legislatívu, ktorá vyžaduje, aby členské štáty harmonizovali národné správy, ktoré podávajú v otázke znečistenia ovzdušia, environmentálnych daní a materiálových tokov, s cieľom vytvoriť celoeurópske „environmentálne ekonomické účty“.
Sociálna politika 02-02-2011

Odštartovalo celoeurópske sčítanie ľudu

Včera sa v Bulharsku spustilo sčítanie obyvateľov, prvé zo série celoeurópskeho projektu v tomto roku. Spolu so Slovenskom je jednou zo siedmych krajín, ktoré prvýkrát umožnia vypĺňať formuláre aj cez internet. Štáty sa pokúsia spočítať aj bezdomovcov.

Kriminalita v Únii klesá

Počet trestných činov spáchaných v EÚ od roku 2002 klesá, hovoria štatistiky. Najväčší pokles kriminality zaznamenali Veľká Británia, Holandsko a Francúzsko.
Daňová politika 14-12-2010

Zelené štatistiky postrčia efektívnosť zdrojov EÚ

Čerstvé environmentálne štatistiky týkajúce sa rôznych oblastí od odpadu domácností až po energetickú spotrebu by mali Únii pomôcť definovať ten správny mix politík pre efektívne využívanie prírodných zdrojov.
Ekonomika 10-06-2010

EÚ vyšetruje, či aj Bulhari podvádzali tak ako Gréci

Európska komisia oznámila, že do Bulharska vysiela misiu, aby zhodnotila spoľahlivosť štatistík, ktoré boli značne upravené a za krátky čas z vyrovnaného rozpočtu vznikol deficit. Exekutíva Bulharov podozrieva, že pri vykazovaní údajov podvádzali podobne ako Gréci.
Sociálna politika 31-01-2008

Štatistiky jednotlivých regiónov EÚ

Eurostat zverejnil socio-ekonomické štatistické ukazovatele o jednotlivých regiónoch EÚ. Východné Slovensko má jednu z najvyšších mier nezamestnanosti v Európe. Obyvatelia Bratislavy majú naopak najväčší problém s bytovou otázkou.
Veda a inovácie 25-07-2007

Vedci sú stále málo mobilní

Celoeurópske štatistiky ukazujú, že podiel cudzích občanov na vedecko-výskumných postoj je stále obmedzený. Medzi členskými krajinami sú tiež veľké rozdiely v schopnosti prilákať zahraničných výskumníkov.
Ekonomika 26-06-2007

Daňové bremeno v Únii mierne vzrástlo

Podľa údajov Eurostatu za rok 2005 predstavovalo daňové bremeno v EÚ-27 39,6% HDP.
Ekonomika 23-03-2007

Konkurencia daňových systémov v EÚ

Eurostat zverejnil údaje o štruktúre a vývoji daňových systémv krajín EÚ v rokoch 1995-2005. Podiel daňových príjmov na HDP siaha od 52,1% HDP vo Švédsku po 28,8% HDP v Rumunsku.
Veda a inovácie 16-03-2007

Zamestnanosť v sektore high-tech v Európe

Eurostat priniesol štatistický prehľad zamestnanosti v hi-tech sektore v členských krajinách EÚ.
Ekonomika 12-03-2007

Európskej ekonomike sa darí

Podľa posledných štatistík Eurostatu o stave európskej ekonomiky sa ekonomické ukazovatele ako nezamestnanosť či inflácia vyvíjajú priaznivo.

Aký je stav e-Slovenska?

Eurostat zverejnil údaje, porovnávajúce členské štáty EÚ a stav ich informatizácie.
Ekonomika 10-10-2006

V EÚ je každý šiesty pracujúci živnostníkom

Podľa údajov Eurostatu je každý šiesty pracujúci v EÚ-25 samostnatne činnou zárobkovou osobou. Priemer pre úniu je 16%, pričom ide o 19% mužských pracovníkov a 11% pracujúcich žien.
Veda a inovácie 20-04-2006

43% Slovákov na internete raz do týždňa

Podľa správy Eurostatu s údajmi za rok 2005 je podiel občanov SR, ktorí v roku 2005 použili internet aspoň jedenkrát do týždňa, totožný s priemerom EÚ-25.
Vzdelávanie 07-03-2006

Fínsko má najviac vedcov v EÚ

Podľa prieskumu Eurostatu má Fínsko najviac výskumného a vývojového personálu v EÚ, vyjadreného ako percento celkovej zamestnanosti.