TÉMA: štátov

Vonkajšie vzťahy 12-06-2014

Euro-arabským vzťahom dominuje téma terorizmu

Ministri EÚ a Ligy arabských štátov ohlásili spoločný postup voči radikálom, ktorí sa z vojnových oblastí vracajú do Európy.

Gruzínsko opúšťa Spoločenstvo nezávislých štátov

Počnúc dneškom prestáva byť Gruzínsko členom Spoločenstva nezávislých štátov, teda zoskupenia niekdajších sovietskych republík vrátane Ruska. Vypršala ročná lehota pre vystúpenie, ktorú určujú stanovy SNŠ.
Vonkajšie vzťahy 14-08-2009

Arabské štáty žiadajú podporu EÚ proti izraelskému jadru

Liga arabských štátov začala diplomatickú ofenzívu za podporu rezolúcie kritizujúcej židovský štát za netransparentnosť jeho jadrového programu. Uchádza sa o podporu Európskej únie, tá zatiaľ nemá stanovisko, informuje agentúra AP.

Hospodársky rozmer integrácie v Spoločenstve nezávislých štátov

Jednou z najdôležitejších udalostí konca 20. storočia bol zánik socialistického ekonomického systému a na ňom postavených medzinárodných vzťahov. Skončila sa éra kontroly dvoch svetových superveľmocí a svet ovládla jediná superveľmoc – USA. Aj keď sa mnohé tzv. vychádzajúce ekonomiky usilujú o multipolaritu, je ťažké definovať postavenie jednotlivých krajín v tomto unipolárnom svete.