TÉMA: stránka

Regionálny rozvoj 22-01-2008

Internetové stránky obcí a miest ako protikorupčný nástroj

Podľa výskumu verejnej mienky, ktorý pre TIS v novembri 2007 realizovala agentúra FOCUS, najčastejšie uvádzaným opatrením, ktoré by najviac pomohlo obmedzeniu korupcie v miestnej samospráve obce alebo mesta, je zverejňovanie všetkých informácií o činnosti, aktivitách, rozhodnutiach obce/mesta, vrátane informácií o nakladaní s majetkom a financiami mesta/obce. Tento názor zastáva 45 percent respondentov prieskumu.
Slovensko v EP 03-04-2006

Konzervatívci majú európsku doménu

Internetová stránka Skupiny Európskej ľudovej strany - Európskych demokratov v Európskom parlamente začala ako prvá z politických aktérov na európskej úrovni používať novú európsku doménu .eu.