TÉMA: strany

Budúcnosť EÚ 23-05-2011

Demokracia, čo dobieha: volebná reforma Európskeho parlamentu

V júni bude Európsky parlament hlasovať o balíku návrhov, ktoré majú zreformovať jeho zloženie a volebný proces. Spravodajca Európskeho parlamentu, europoslanec za frakciu liberálov Andrew Duff (ALDE), argumentuje nasledujúcom príspevku v prospech plánovanej zmeny.
Európa dnes 26-06-2009

Povolebná analýza: Medzi apatiou a hnevom

Vo svetle výsledkov volieb bude nový Európsky parlament menej naklonený rozširovaniu EÚ, viac konzervatívny, „lakomý“ pokiaľ ide o rozpočtové zdroje EÚ, konzervatívnejší pokiaľ ide Spoločnú poľnohospodársku politiku a ešte nejednotnejší pokiaľ ide o otázky základných práv, tvrdí v júnovej analýze European Policy Centre. V novom zhromaždení bude viac chuti podporiť opatrenia na ochranu klímy a viac sa sústredí na otázky zahraničnej a bezpečnostnej politiky.
Rovnosť šancí 12-06-2006

Krúžkovať, či nekrúžkovať?

Autorka sa v rámci projektu záujmového združenia žien ASPEKT „Voľby 2006 - Rodové aspekty“ venuje otázke preferenčných hlasov a možnosti ovplyvniť rodové zloženie slovenského legislatívneho orgánu v nadchádzajúcich parlamentných voľbách.
Európa dnes 31-05-2006

Voľby 2006. Analýza volebných programov politických strán a hnutí

Analýza mapuje postoje politických subjektov kandidujúcich v slovenských parlamentných voľbách 2006 v širšom domácom i zahraničnom spoločenskom kontexte.
26-08-2005

Cesta k V4 a utváření česko-slovenského stranického systému

Jedným z kľúčov na pochopenie rozdelenia ČSFR je obnova českého a slovenského demokratického straníckeho systému, a to najmä v období pred prvými slobodnými voľbami. Analýza je zameraná na vznik Visegrádskej skupiny a porovnanie procesov formovania politických strán v jej členských krajinách.
Budúcnosť EÚ 19-11-2004

Eurostrany a hľadanie ich miesta

Autor sa zamýšľa nad miestom európskych politických strán v politickej štruktúra únie a pýta sa, či môžu európske politické strany zohrať nejakú úlohu pri vytváraní „európskeho národa“.
Budúcnosť EÚ 03-03-2004

Európske voľby v tieni prezidentských

Hoci prevažná väčšina relevantných strán už zostavila kandidátske listiny, volebná kampaň pred prvými voľbami do Európskeho parlamentu vyvoláva rozpaky. Programové otázky zatiaľ zostávajú v tieni personálnych otázok. Politické strany iba vágnym spôsobom reagujú na problémy postintegračných záujmov Slovenska.