TÉMA: strategia

Regionálny rozvoj 30-09-2011

Stratégia EÚ pre región Dunaja. Implikácie pre Poľsko a Vyšehradskú skupinu

Dunajská stratégia je po Baltskej stratégii už druhým príkladom rastúcej dôležitosti makroregiónov v EÚ. Na regionálnu politiku sa čoraz častejšie nahliada cez prizmu nielej zaisťovania kohéznej politiky, ale aj podpory lepšieho spojenia krajiny so svojim vonkajškom- bez rozdielu v tom, či ide alebo nie o členské štáty a regióny Únie.

Vízia e-Governmentu v Slovenskej republike do roku 2013

Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala modernizovať verejnú správu jej ekonomizáciou a informatizáciou. Zámerom je vybudovanie modernej verejnej správy, s ktorou budú občania spokojní, ktorá bude plniť svoje úlohy efektívne, bude transparentná a minimálne zaťaží občanov, podnikateľov a ostatnú verejnosť. Dosiahnutie týchto zámerov je východiskom pre tento strategický dokument. Verejná správa definuje svoju víziu e-Governmentu do roku 2013 a definuje jej hlavné ciele.

Európska obrana a nová Bezpečnostná stratégia EÚ

Európska únia zahájila práce na novej Bezpečnostnej stratégii. Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy chce, aby bola schválená v druhej polovici roku 2008, počas predsedníctva Francúzska v EÚ. Pôvodná stratégia z roku 2003 je vo všeobecnosti považovaná za dobrý dokument, ale Sarkozy má pravdu, keď poukazuje na fakt, že svet sa zmenil. Napríklad, terajšia stratégia sa len málo zmieňuje o Rusku, energetickej politike alebo klimatických zmenách – alebo o obrane.

Nová európska stratégia voči krajinám Strednej Ázie

Dokument hladí za asistenčné rozvojové programy, ktoré sledujú potreby Strednej Ázie, k definícií európskych záujmov v tomto regióne, hľadá perspektívne priestory pre spoluprácu.
Sociálna politika 16-08-2007

Stratégie integrácie Rómov v Banskobystrickom kraji

Dokument je výsledkom dvojročnej spolupráce neformálneho medzisektorového regionálneho partnerstva so splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity.

Protizákonné zadržania a stratégia EÚ pre boj s terorizmom

Centrum pre európske politické štúdiá (CEPS) vydalo začiatkom apríla dokument analyzujúci postupy vyšetrovania a nelegálne zadržania národnými spravodajskými službami na území Európy.
Veda a inovácie 12-05-2006

Vzdelanie je kľúčom k úspešnej Európe

Ak všetci veria, že vzdelanostná ekonomika bude, či dokonca už je kľúčom k hospodárskemu úspechu každej krajiny, tak základným predpokladom jej vybudovania a dlhodobo udržateľného fungovania sú vzdelaní ľudia. Doba, dokedy budeme môcť ekonomický úspech stavať na nízkych mzdách sa radikálne skracuje.
15-02-2006

EÚ potrebuje odvážnejšiu stratégiu pre Balkán

Bývalý švédsky premiér Carl Bildt vo svojej analýzy tvrdí, že „najlepšou vecou, ktorú môže EÚ urobiť pre podporu stability na Balkáne je ponúknuť každému štátu predbežný rámec, ktorý by signalizoval chuť k reformám a ochotu zaviazať sa Únii.“
22-03-2005

Rumunsko: na programe korupcia

Analýza sa zaoberá snahou novej rumunskej vlády riešiť najväčší problém krajiny: korupciu. Prezident Basescu urobil z korupcie otázku národnej bezpečnosti, no tvrdí, že problém nie je taký vážny, za aký ho považujú niektorí kritici.
Veda a inovácie 23-02-2005

Jak podpořit konkurenceschopnost EU?

Autor hodnotí pokus Európskej komisie zvýšiť konkurencieschopnosť EÚ prostredníctvom revízie Lisabonskej stratégie.
Veda a inovácie 22-02-2005

Lisabonská stratégia a noví členovia Únie

Bývalý český eurokomisár Pavel Telička v analýze hodnotí, ako nové členské krajiny EÚ pristupujú k výzvam cieľov Lisabonskej stratégie. Tvrdí, že zatiaľ čo východné členské štáty sa do Lisabonského procesu zapojili v neskoršej fáze, ich skúsenosti s implementáciu zložitých reforiem by mohli byť prínosom pre celú úniu pri dosahovaní jej ašpirácií do roku 2010.
Ekonomika 16-07-2004

Lisabonská stratégia – Rozdiel medzi „starou“ a „novou“ Úniou

Analýza hodnotí možnosť splnenia cieľov Lisabonskej stratégie. Autor porovnáva jednotlivé hospodárske ukazovatele a v závere sa pýta na politickú vôľu presadzovať štrukturaálne reformy, ako aj ich efektivitu.
Ekonomika 21-05-2004

Slabá místa Lisabonské strategie

Autor hodnotí uskutočniteľnosť Lisabonskej stratégie a všíma si problémy prameniace z rozpornosti jej jednotlivých cieľov.

Slovenská republika a spoločná zahraničná a bezpečnostná politika Európskej únie

Autor analyzuje postoj Slovenska k obrannej integrácii v rámci Európskej únie, aj vo svetle jeho transatlantických vzťahov. Pozerá sa tiež na priority SR pri tvorbe bezpečnostnej stratégie SR.