TÉMA: stratégie

Sociálna politika 22-10-2009

Odbory chcú 130 miliárd na boj proti nezamestnanosti

Skôr ako sa dohodnú na tom ako redukovať fiškálne stimuly, by členské štáty mali zintenzívniť snahy o zníženie nezamestnanosti a investovať na to 1 % HDP Únie (130 miliárd eur), tvrdia odbory.
Ekonomika 02-09-2009

Hľadá sa koniec stimulov

Ministri financií EÚ pravdepodobne budú v rámci G20 presadzovať názor, že stratégie na stiahnutie stimulov by mali byť pripravené, no s ich implementovaním by sa malo ešte počkať.
Regionálny rozvoj 30-04-2008

PRV 2007-13 / LEADER: Integrované stratégie rozvoja a chod MAS v decembri 2008 (2008/PRV/04)

Dva týždne v decembri 2008 budú mať čas predkladať vybrané spoločné zoskupenia verejného a súkromného sektora slovenského vidieka projekty integrovaných stratégií rozvoja územia a chod miestnej akčnej skupiny z osi Leader.
Podnikanie 09-10-2006

Slovenskí pivovarníci proti zasahovaniu EÚ na trhu s alkoholom

Pivovarnícke spoločnosti na Slovensku odmietajú návrh EÚ na reguláciu spotreby piva, vína a destilátov a považujú ho za obmedzenie práv spotrebiteľa. DG pre zdravie má iné argumenty.
Regionálny rozvoj 25-08-2006

Zmeny v Národnom strategickom referenčnom rámci sú na stole

Viac pre Bratislavu a menej operačných programov. Aj tak sa dá zhrnúť aktualizovaný návrh Národného strategického referenčného rámca, ktorý už je v pripomienkovom konaní.
Regionálny rozvoj 17-07-2006

Slovensko a nové programové obdobie 2007-2013

V rokoch 2004 - 2006 čerpá SR prvýkrát eurofondy v oblasti kohéznej politiky v tzv. skrátenom programovom období. Programové obdobie 2007 – 2013 prvým, v ktorom SR má možnosť využívať viac ako 11 mld. eur z fondov EÚ a ich spolufinancovanie počas celého jeho trvania.