TÉMA: stredne skoly

Spoločnosť 13-06-2018

Vzdelávanie na Slovensku 2.0: Tvoríme víziu

PDF na stiahnutie  

Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham) zorganizovala konferenciu o potrebách slovenského vzdelávacieho systému.
Viac sekcií 28-12-2017

Podnikateľské vzdelávanie na Slovensku a v Európe

Podnikanie ako kľúčová kompetencia nemusí byť nevyhnutne osobitným školským predmetom. Vyžaduje si skôr spôsob výučby.

Podnikanie ako téma vo vzdelávaní: Napriek zavedeným štandardom systematický prístup absentuje

Hoci je podnikanie ako téma aj kompetencia zahrnutá v učebných osnovách aj na Slovensku, skutočné praktické zručnosti mladým stále chýbajú.
Podnikanie 15-11-2017

Ako to vyzerá, keď podnikajú stredoškoláci?

Na Slovensku každý rok vznikne niekoľko desiatok cvičných firiem. Niektorých žiakov inšpirujú k podnikaniu, iných vraj len oberajú o čas.
Vzdelávanie 10-05-2011

Štúdia: Vzdelávanie o európskych témach na Slovensku zaostáva

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSĽP) pri príležitosti 7. výročia členstva Slovenska v EÚ vypracovalo analýzu európskej dimenzie vo vzdelávaní na stredných školách. Žiaci sa zaujímajú hlavne o pracovné a štúdijné možnosti v zahraničí.