TÉMA: stredne

Veda a inovácie 10-12-2015

Čaká internetový predaj revolučný krok?

Včerajšie návrhy Európskej komisie majú zvýšiť predaj cez internet a zároveň posilniť dôveru spotrebiteľov. Podľa odhadov by sa tak európske HDP mohlo zdvihnúť o 4 miliardy eur.
Veda a inovácie 13-10-2015

Veda dostane nový zdroj financovania

Komisia včera predstavila novú „známku excelentnosti“. Inovatívne projekty, ktoré nezískajú financie z programu Horizont 2020, budú mať druhú šancu v podobe štrukturálnych a investičných fondov.
Podnikanie 25-09-2014

Francúzski zamestnávatelia presadzujú zásadnú reformu pracovného trhu

Naštartovanie domácej ekonomiky si vyžiada odstránenie 35-hodinového pracovného času, zvýšenie veku odchodu do dôchodku a zníženie minimálnej mzdy, vyhlásil včera najväčší francúzsky zväz zamestnávateľov MEDEF.
Podnikanie 23-07-2014

COSME: Ďalších 25 miliárd eur pre malé a stredné podniky

Vďaka dohode uzavretej včera medzi Komisiou a Európskym investičným fondom budú mať malé a stredné podniky v Európe prístup až k 25 miliardám eur dodatočného financovania.
Vzdelávanie 17-02-2012

Poslanci EP opäť ocenili „euroškolákov“

Žiaci, ktorí zvíťazili v súťaži Euroscola 2012, sa aj tento rok pozrú do Štrasburgu. Vzhľadom na intenzívne diskusie o možnom jedinom sídle Európskeho parlamentu v Bruseli, to pre nich môže byť jedna z posledných príležitostí.
Podnikanie 17-01-2012

Až 85 % nových pracovných miest vytvárajú malé podniky

V období rokov 2002 až 2010 európske malé a stredné podniky vytvorili 85 percent čistých nových pracovných miest. Vyplýva to zo štúdie Európskej komisie o základnom prínose drobných firiem pri tvorbe príležitostí.
Podnikanie 25-11-2011

Grécko chce pomoc EÚ pri čerpaní eurofondov

Atény budú potrebovať technickú asistenciu ak majú zvýšiť svoju kapacitu absorbovať prostriedky z EÚ určené na regionálny rozvoj. V Európskom parlamente to uviedol grécky minister pre rozvoj, konkurencieschopnosť a lodný priemysel.
Veda a inovácie 25-01-2011

EÚ znižuje byrokraciu vo vede a výskume

Európska komisia prijala kroky, ktoré majú zjednodušiť financovanie výskumu a inovácií v EÚ. Cieľom je znížiť náklady a prilákať viac účastníkov, najmä spomedzi malých a stredných podnikov.
Podnikanie 08-11-2010

Malé inovatívne spoločnosti? EÚ ich chce „vypátrať“ pomocou regiónov

Mnohé malé podniky sú inovatívne, ale chýbajú im prostriedky a informácie na to, aby svoje inovatívne nápady dostali na trh. Najnovšie by však mohli pri pátraní po týchto „spiacich inovátoroch“ napomôcť regionálne úrady, uviedol v Európskom parlamente expert na túto problematiku.
Veda a inovácie 25-08-2010

Európsky súdny dvor skomplikoval plány na jednotný patent

Podľa informácií, ktoré prenikli na verejnosť, Európsky súdny dvor vo svojom odporúčaní tvrdí, že vytvorenie jednotného európskeho patentu nie je v súlade so zmluvami EÚ. Rozhodnutie ESD tak pravdepodobne niekoľko rokov trvajúci proces ešte pozdrží.
Regionálny rozvoj 29-07-2010

Eurofondy podporujú kreatívne podnikanie v Berlíne

Hoci sa v nemeckom hlavnom meste nenachádza mnoho veľkých spoločností, malých inovatívnych firiem je tu naopak nesmierne veľa. Obzvlášť kreatívne odvetvie sa v Berlíne rozvíja rýchlejšie ako v iných mestách. Jedna z takýchto spoločností navyše berlínskym malým a stredným podnikom pomáha prekonať administratívne prekážky pri získavaní eurofondov.
Podnikanie 07-06-2010

Začínajúce biotechnologické firmy sa radšej obracajú na USA ako na EÚ

Snaživé európske biotechnologické firmy sa s prosbou o veľkú sumu rizikového kapitálu stále obracajú radšej na Spojené štáty. Tvrdia to predstavitelia EÚ, ktorí sa obávajú, že domáce talenty tak prejdú na druhú stranu Atlantiku.

Musíme zlepšiť povedomie o našom výskume a vývoji

Európa robí „vynikajúci“ výskum, ale nedarí sa jej to odkomunikovať verejnosti, povedala v interview pre EurActiv eurokomisárka pre výskum a inovácie Máire Geoghegan- Quinn. Zároveň chce premenovať výskumný program Európskej komisie FP8 na niečo, čo bude pre občanov zaujímavejšie, a prisľúbila, že viac sprístupní fondy pre malých podnikateľov.

Malé podniky potrebujú lepší prístup k regionálnym fondom

Organizácia reprezentujúca malé a stredné podniky v Európe žiada prehodnotenie financovania regionálnych projektov zo strany EÚ tak, aby boli dostupnejšie aj pre malé spoločnosti.
Vzdelávanie 08-02-2010

Euroscola posiela stredoškolákov do Štrasburgu

V priestoroch Európskeho informačného centra vyhlásili výsledky aktuálneho ročníka súťaže Eurocsola. Už po piaty rok posiela Informačná kancelária EP na Slovensku študentov ôsmych víťazných škôl na finále súťaže do Štrasburgu.
Podnikanie 21-10-2009

Vyzbierané pokuty za kartely by mali ísť MSP

Pokuty za kartely vo výške troch miliárd eur by mohli nahradiť chýbajúce zdroje na poskytovanie úverov pre malé a stredné podniky (MSP). Európskej komisii to navrhol Christopher Leitl zastupujúci rakúsku úniu MSP.
Veda a inovácie 10-09-2009

V čase krízy sa fínske firmy zaujímajú viac o výskum

Firmy vo Fínsku prejavujú čoraz väčší záujem o výskum. Považujú ho za efektívnu stratégiu úniku z hospodárskej krízy. Pre porovnanie, Fínska agentúra Tekes dostáva v priemere o 40 percent viac návrhov projektov než v minulom roku.
Podnikanie 07-05-2009

EÚ sa zle stará o malé firmy

EÚ sa snaží podporovať malé a stredné podniky viacerými novými nástrojmi a politikami – podľa štúdie však bez konkrétnych výsledkov.
Ekonomika 05-05-2009

Hospodárska kríza: Slovensko má niekoľko plusov

Peter Žiga, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva počas verejnej diskusie zdôraznil, že Slovensko má niekoľko výhod v boji proti kríze – vysoký rast HDP v uplynulých rokoch, prijaté reformy a euro. „Nevidím našu budúcnosť negatívne,“ povedal počas diskusie. Opatrenia, ktoré prijala vláda na podporu systémovo dôležitých projektov bránil slovami: „Chceme podporovať veľké projekty, aby sa najedli aj tí malí (podnikatelia).“
Daňová politika 09-04-2009

Írsko má špeciálny fond pre malé podniky

Írska vláda vytvorila fond pre malé a stredné podniky. Na Slovensku im financie majú priniesť existujúce kanály – SZRB, Eximbanka, Mikropôžičkový program. Ďalšie prostriedky majú prísť zo štrukturálnych fondov, a iniciatívy Jeremie.
Podnikanie 02-03-2009

Menej byrokracie pre mikropodniky

Európska komisia chce zrušiť účtovné požiadavky pre malé firmy. Podnikom sa uľahčí administratívne bremeno a každý môže ušetriť až 1 200 eur ročne, čo je spolu 6,3 miliardy eur.
Ekonomika 12-12-2008

Európski lídri schválili intenzívnejšiu pomoc pre menšie podniky

Členské štáty budú môcť priamo podporiť malé a stredné podniky až do výšky 0,5 milióna eur. Toto opatrenie je súčasťou širšieho fiškálneho stimulu, na ktorom sa dohodli európski lídri na summite v Bruseli.
Vzdelávanie 06-10-2008

Slovensko má v zapájaní sa do vzdelávacích programov EÚ rezervy

Únia chce vedieť, čo mladí ľudia od nej očakávajú a ako by mala vyzerať budúca podoba politiky EÚ zameranej na mládež. Spúšťa preto elektronické konzultácie, na ktorých sa môže zúčastniť každý. Pri tejto príležitosti slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik upozornil na rezervy v zapájaní sa slovenských subjektov do vzdelávacích programov EÚ.
Podnikanie 26-06-2008

Verejné obstarávanie pre malých podnikateľov

Zlepšiť prístup malých a stredných podnikateľov ku kontraktom verejného obstarávania - to je cieľ nového manuálu, ktorý vypracovala Európska komisia.