TÉMA: stress

Jadrová energia 13-12-2013

SR nesúhlasí s posilnením právomocí Komisie v jadrovej bezpečnosti

Slovensko i ďalšie členské štáty Únie, medzi ktorými sa názory pre a proti jadru delia približne na polovicu, sa obávajú posilnenia kompetencií Európskej komisie. Tú by podľa nich mohla priniesť revízia smernice o jadrovej bezpečnosti.
Jadrová energia 16-07-2013

ÚJD: Revidovať smernicu o jadrovej bezpečnosti je predčasné

V predbežnom stanovisku k novele smernice o jadrovej bezpečnosti ÚJD uvádza, že je predčasná a poukazuje na rozširovanie kompetencií Komisie. Boli to pritom členské štáty, ktoré Komisiu poverili preskúmaním existujúcich predpisov a navrhnutím zlepšení.
Energetika 14-06-2013

Komisia chce povinne preskúmať atómové elektrárne každých šesť rokov

V rámci úpravy smernice o jadrovej bezpečnosti Európska komisia navrhuje povinné preskúmanie elektrární každých 6 rokov, verejnosť má mať príležitosť zúčastniť sa procesu udeľovania nových licencií. Podľa environmentalistov nové pravidlá veľa nezmenia.
Energetika 15-03-2013

Dvanásť krajín EÚ obraňuje nízkouhlíkový význam jadra

Ministri z 12 krajín EÚ vrátane Slovenska vydali spoločné prehlásenie, v ktorom zdôrazňujú technologicky neutrálny prístup pri realizácii budúcich cieľov nízkouhlíkového hospodárstva.
Slovensko v EP 14-03-2013

Parlament nalieha na revíziu poistenia jadrových elektrární

Všetky odporúčania ohľadom posilnenia bezpečnosti jadrových elektrární v EÚ po záťažových testoch musia byť bezodkladne zavedené do praxe, uvádza sa v uznesení EP. Tieto náklady ako aj náklady spojené s prípadnými nehodami majú v plnej výške znášať prevádzkovatelia.
Energetika 11-03-2013

Výročie Fukušimy pripomínajú protesty a žaloby

Dva roky od havárie vo Fukušime EÚ stále hodnotí stav a pokrok v bezpečnosti jadrových elektrární. V Japonsku si katastrofu pripomenuli aj protestmi a hromadnou žalobou.
Energetika 28-01-2013

Daňovníci nemajú platiť za zlepšenia bezpečnosti atómových elektrární

Členovia výboru EP sa uzniesli, že európske atómové elektrárne majú naďalej posilňovať svoje bezpečnostné opatrenia, avšak náklady by mali znášať prevádzkovatelia elektrární, a nie daňoví poplatníci. Bezpečnostné zmeny môžu stáť až 25 miliárd eur.
Energetika 28-01-2013

Daňovníci nemajú platiť za zlepšenia bezpečnosti atómových elektrární

Členovia výboru EP sa uzniesli, že európske atómové elektrárne majú naďalej posilňovať svoje bezpečnostné opatrenia, avšak náklady by mali znášať prevádzkovatelia elektrární, a nie daňoví poplatníci. Bezpečnostné zmeny môžu stáť až 25 miliárd eur.
Energetika 05-10-2012

V bezpečnosti reaktorov je veľa priestoru na zlepšenie

Hoci žiadnu z atómových elektrární v Európe netreba okamžite odstaviť, záťažové testy podľa Európskej komisie ukázali, že mnoho medzinárodne dohodnutých noriem sa v praxi neuplatňuje. „Nemali by sme podľahnúť pocitu sebauspokojenia,“ upozornil komisár Oettinger.
Energetika 03-10-2012

EK: Európske reaktory potrebujú desiatky miliárd eur

Európska komisia odhaduje, že opatrenia potrebné pre zvýšenie bezpečnosti atómových elektrární v Európe si vyžiadajú investície vo výške 10 až 25 miliárd eur. Vyplýva to z návrhu správy, ktorú EK onedlho zverejní.
Energetika 06-08-2012

Svoj akčný plán už majú aj európski jadroví regulátori

Združenie ENSREG uviedlo, že do konca roka všetky jadrové regulačné úrady zverejnia vlastný akčný plán pre realizáciu odporúčaní a návrhov vyplývajúcich z partnerských hodnotení záťažových testov. Do niektorých elektrární sa inšpektori prídu pozrieť opäť.
Jadrová energia 02-07-2012

Fico našiel v Únii spojencov v otázkach jadrových elektrární

Predseda vlády Robert Fico počas summitu lídrov EÚ v Bruseli požiadal európskych kolegov, aby podporili slovenskú žiadosť o navýšenie financií zo strany EÚ na dokončenie odstavenia dvoch atómových reaktorov v Bohuniciach.
Energetika 27-04-2012

Výsledky testov atómových elektrární budú známe neskôr

Členské štáty dostanú viac času na vykonanie ďalších záťažových testov jadrových elektrární. Komisár pre energetiku to zdôvodnil tým, že si chce byť istý ich odolnosťou voči prírodným aj ľudsky spôsobeným haváriám. Návrhy na zmeny v legislatíve predloží najskôr v decembri.
Energetika 06-03-2012

Jadrové stress testy si možno vyžiadajú viac času

Záťažové testy bezpečnosti jadrových elektrární by sa mali dokončiť v polovici tohto roka. Podľa Komisie ale nie je možné zverejnenie výsledkov uponáhľať na úkor ich dôkladnosti.