TÉMA: štrukturálna

Regionálny rozvoj 07-06-2007

Regionálna koordinácia štrukturálnej pomoci

V Západnom Walese vo Veľkej Británii využívajú koneční prijímatelia pomoci zo štrukturálnych fondov servisný systém, ktorý vytvára vynikajúce podmienky pre tvorbu zmysluplných a udržateľných projektov a tým aj efektívne využívanie verejných financií.
Regionálny rozvoj 08-09-2004

Budoucnost miliardových dotací novým spolkovým zemím Německa v EU-25

Analýza hodnotí pravdepodobný vývoj dotácií novým spolkovým nemeckým krajinám po rozšírení EÚ.