TÉMA: štrukturálne fondy

Regionálny rozvoj 03-08-2006

MVRR SR: Výročná správa o implementácii Rámca podpory Spoločenstva 2005

Výročná správa o stave implementácie Rámca podpory Spoločenstva a ostatných programových dokumentov za rok 2005 bola schválená v máji 2006. Reflektuje súčasný stav v nakladaní eurofondov.