TÉMA: štrukturalne

Slovensko víta ústretovejšie rozpočtové pravidlá EÚ

Zároveň žiada od Komisie ďalšie vysvetlenia, najmä pokiaľ ide o politicky najcitlivejšiu časť, ktorou je zohľadňovanie reforiem.
Európa 2020 14-11-2011

Európsky parlament chce viac z eurofondov na výskum

Európsky parlament zvažuje, že by členské štáty EÚ „prinútil“ k tomu, aby vynakladali aspoň jednu tretinu svojich regionálnych fondov na vedeckú infraštruktúru. Tým by sa zvýšil súčasný rozpočet na vedu a inovácie na obdobie rokov 2014 až 2020.
Sociálna politika 29-06-2010

Komisia uľahčuje prístup k európskym fondom

Európska komisia dala minulý týždeň zelenú opatreniam, ktoré majú uľahčiť prístup k regionálnym fondom a kohéznemu fondu. Do regiónov by sa tak malo dostať viac peňazí na boj proti kríze.
Regionálny rozvoj 09-06-2010

Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013

Eurofondy predstavujú pre krajinu veľké možnosti, ale aj veľkú výzvu. Slovensko, podobne ako iné členské štáty EÚ, však tieto finančné prostriedky stále vníma skôr ako dar. Z toho potom vyplýva, že projekty sa viac sústreďujú na kvantitu ako kvalitu, hodnotí Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) vo svojom projekte Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013.
Regionálny rozvoj 23-02-2010

Španielsko chce zjednodušiť prístup k regionálnym fondom

Španielske predsedníctvo žiada o zjednodušenie poskytovania fondov EÚ ako jedného z prostriedkov boja proti ekonomickej kríze.
Regionálny rozvoj 18-02-2010

Kohézna politika by mala byť viac ako len milodarmi

Odstránenie kohéznej politiky zo zoznamu kľúčových priorít Európskej únie by bola chyba. Je však potrebné uskutočniť zmeny, aby nebola len nástrojom prerozdeľovania, priznalo španielske predsedníctvo na nedávnom stretnutí zástupcov a regionálnych úradníkov v Španielsku.
Regionálny rozvoj 17-02-2010

Ekológia oživuje zabudnutú pohraničnú obec

Dvaja školitelia sa snažia získať financie z Európskej únie na oživenie vymierajúcej pohraničnej obce. Prostriedky by mali zároveň pomôcť zrenovovať kultúrne centrum v tejto bulharskej obci a rozšíriť nový model ekologického vyučovania, píše EurActiv Bulharsko v rámci Projektu mesiaca.
Európa 2020 15-02-2010

Stratégia 2020 musí mať lokálny charakter

Nová stratégia EÚ pre rast a zamestnanosť neuspeje pokiaľ si neudrží štrukturálne fondy a neudelí regiónom skutočné právomoci. V rozhovore pre EurActiv to povedal odchádzajúci predseda Výboru regiónov, Belgičan Luc Van den Brande.
Sociálna politika 26-05-2009

SIA posunula uzávierku predkladania žiadostí o NFP na koniec júna

Sociálna implementačná agentúra (SIA) posunula uzávierku výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/01 na 30. jún 2009. Dôvodom je zadanie merateľných ukazovateľov vo výzve v súlade s ITMS (monitorovacím systémom na čerpanie eurofondov).

V kríze majú pomôcť flexibilnejšie eurofondy

Komisia uvoľnila pravidlá využívania štrukturálnych fondov, aby štátom umožnila flexibilnejšie reagovať na krízu.
Regionálny rozvoj 05-02-2009

Miliardy z eurofondov majú pomôcť riešiť krízu

V roku 2008 dostali členské krajiny cez štrukturálne fondy a Kohézny fond viac ako 38 miliárd eur. Takmer tretina z toho už bola vyplatená na projekty z programového obdobia 2007-2013.
Regionálny rozvoj 08-02-2008

Ani euro nazmar!

Člen Európskeho parlamentu, Peter Baco, ponúka na svojej stránke príručku - 90 stranového spievodcu podpornými európskymi fondami, z ktorých môžu slovenské subjekty čerpať počas rokov 2007 až 2013.
Ekonomika 25-09-2007

Nové členské krajiny nevedia ako na eurofondy

10 nových členských krajín, ktoré sa pripojili k EÚ v roku 2004 „musia popracovať,“ aby dokázali získať väčší podiel prostriedkov z fondov EÚ. Konštatuje to rozpočtová správa Komisie, ktorá uzatvára, že „starí“ členovia profitujú z komunitárnych peňazí predsa len viac ako nováčikovia.
Regionálny rozvoj 19-03-2007

Nová kohézna politika EÚ

V januári 2007 začalo nové programové obdobie, ktoré sa týka štrukturálnych fondov ako nástrojov kohéznej politiky EÚ. EurActiv aktualizuje a sumarizuje túto tému.
Regionálny rozvoj 11-03-2007

MVRR ide hodnotiť eurofondy za roky 2004-2006

15. marca 2007 usporiada MVRR konferenciu „Európske fondy a Slovensko v programovom období 2004 – 2006 s podtitulom „Skúsenosti minulosti pre rozvoj budúcnosti “.

Štrukturálne fondy EÚ: 850 miliónov eur na informatizáciu v SR

Odborníci na informatizáciu predložia ministerstvu financií svoje pripomienky k Operačnému programu Znalostná ekonomika.
Regionálny rozvoj 03-07-2006

Delors: „Kohézna politika je manželstvom medzi EÚ a členskými štátmi“

Komisárka Danuta Hübner a bývalý predseda Komisie Jacques Delors na konferencii , organizovanej Stranou európskych socialistov, diskutovali o budúcich výzvach kohéznej politiky.
Regionálny rozvoj 30-06-2006

Verejné pripomienkovanie Operačného program Znalostná ekonomika

Takmer do polovičky júla môže široká verejnosť pripomienkovať návrh Operačného program Znalostná ekonomika, podľa ktorého by mala byť rozdelených vyše dve a pol miliardy eur v rokoch 2007 až 2013.
Regionálny rozvoj 18-06-2006

Nadregionálna výstava cestovného ruchu v Tisovci

V rámci 12. ročníka Dní mesta Tisovec, ktoré sa konali v dňoch 8. - 11. júna 2006, sa uskutočnilo aj otvorenie nadregionálnej výstavy o cestovnom ruchu.
Veda a inovácie 01-06-2006

Príprava na eurofondy je netransparentná

Budúci rok sa začne nové rozpočtové obdobie Európskej únie. Po prvýkrát budeme čerpať pomoc z fondov počas celých siedmich rokov. Dzurindova vláda sa pritom usiluje proces prípravy urýchliť, aby sa peniaze míňali ešte podľa jej predstáv. Pri príprave programu na čerpanie eurofondov však ignoruje pripomienky a návrhy všetkých, ktorí odmietajú úzky makroekonomický pohľad na celú spoločnosť.
Regionálny rozvoj 30-05-2006

Banskobystrický samosprávny kraj aktivizuje regionálnych aktérov rozvoja

Z iniciatívy ÚBBSK, odboru RR, ÚP a ŽP sa dňa 25. 5. 2006 uskutočnilo na pôde ÚBBSK spoločné pracovné stretnutie vedúcich zamestnancov odboru regionálneho rozvoja s predsedami Regionálnych združení miest a obcí, pôsobiacich v rámci BBSK a s predstaviteľmi Občianskeho združenia VIPA Banská Bystrica.
Regionálny rozvoj 18-05-2006

SARIO, ZMOS a SOPK pripravujú Road Show po regiónoch

Na prelome mája a júna 2006 navštívia tri inštitúcie všetky krajské mestá Slovenska.
Podnikanie 18-04-2006

Projekt Grantového poradenstva VZOSTUP už aj na Slovensku

Univerzity sú jednou z cieľových skupín nového poradenského projektu, ktorý je po pilotnej fáze plne k dispozícií aj pre slovenské subjekty. Grantové poradenstvo VZOSTUP je spoločným projektom spoločností Microsoft, Intel a Hewlett-Packard a má pomôcť slovenským firmám a inštitúciám využiť štrukturálne fondy EÚ.
Budúcnosť EÚ 12-03-2006

Kedy bude mať Európska únia rozpočet?

Veľký európsky rozpočet na roky 2007 až 2013, od ktorého závisí financovanie všetkých aktivít Európskej únie vrátane rozvojových fondov pre nové členské krajiny, sa nepribližuje k schváleniu.