TÉMA: STU

Veda a inovácie 05-02-2015

Štyri vedecké projekty zo Slovenska získali financie na medzinárodnú spoluprácu

Z 31 projektov na budovanie centier excelentnosti, ktoré v rámci programu Horizont 2020 vybrala Európska komisia, sú 4 zo Slovenska. Každý z nich môže čerpať približne 500 tisíc eur.
Veda a inovácie 04-12-2014

Rozmach biopalív otvára pre vedcov nové úlohy

EÚ podporuje spotrebu biopalív. Vedci preto hľadajú spôsoby, ako v priemysle použiť glycerol, vedľajší produkt výroby bionafty.
Veda a inovácie 09-08-2013

STU spolutvorí ekologickejšiu chémiu

Slovenská technická univerzita spolupracuje na európskom projekte, ktorého cieľom je nájsť ekologickejšie postupy pre tvorbu vzácnych látok používaných v priemysle, potravinárstve či vo farmácii.
Ovzdušie 26-06-2009

STU otvorilo prvé centrum excelentnosti na Slovensku

Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre OP Výskum a vývoj dalo zelenú centru excelentnosti v rámci projektu Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie. Ide o prvé otvorenie centra excelentnosti na Slovensku.
Veda a inovácie 29-05-2007

Bratislava ako vedomostný región

Bratislavský samosprávny kraj, mesto Bratislava, Univerzita Komenského a Slovenská technická univerzita podpísali dokument o posilnení inovácií a vedomostnej bázy v regióne.