TÉMA: studia,

Sociálna politika 26-03-2015

Nová štúdia potvrdzuje vplyv úspor na základné práva

Vo viacerých krajinách EÚ výrazne poklesla úroveň školstva, upadla zdravotná starostlivosť a narástol počet nezamestnaných. Štúdia europarlamentu viní nepremyslené úsporné opatrenia.
Budúcnosť EÚ 07-11-2014

Británia na migrantoch z EÚ viac získala ako stratila

Imigranti z nových členských štátov, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2004, odviedli vo Veľkej Británii na daniach oveľa viac ako odčerpali zo systému.

Štáty nie sú ochotné implementovať odporúčania Komisie

Podľa štúdie Európskeho parlamentu, členské štáty implementujú len 18 % odporúčaní Európskej komisie zameraných na hospodársku obnovu.
Budúcnosť EÚ 08-08-2013

Štúdia: Europarlament v ľudskoprávnych postojoch ustupuje

Akademici z viedenskej univerzity skúmali, aký odtlačok zanechalo na vnútorných politikách EÚ spolurozhodovanie s Európskym parlamentom. Tvrdia, že menšie ako Parlament deklaroval predtým, než prebral politickú zodpovednosť.

EÚ deti online

Projekt prináša výsledky prieskumu v členských štátoch Európskej únie ohľadom skúseností detí s používaním internetu. Zameriava sa tiež na ich aktivity online a na otázku rizika a bezpečnosti v tejto oblasti. Rovnako však mapuje skúsenosti rodičov.

EÚ popularizuje obnoviteľné zdroje

Komisia ide pracovať na zvýšení popularity OZ v snahe dosiahnuť svoje klimatické ciele. Behaviorálni vedci však varujú, že prvoplánové riešenia, ako napríklad individuálne kompenzácie, nie sú vždy účinné.
Poľnohospodárstvo 05-10-2010

Brusel vypracuje „chemickú mapu“ pôdy

Výskumný orgán Európskej komisie v súčasnej dobe analyzuje stovky vzoriek z celej Európy, aby vypracoval „chemickú mapu“ pôdy EÚ.

Spolupráca V4 v oblasti obrany by sa mala posilniť

Hoci v zoskupení V4 existuje nesmierny potenciál, ostáva vo veľkej miere nevyužitý. Dôvodom je, že diskusia sa v mnohým prípadoch nepremení na činy. Zúžená spolupráca by pritom krajinám mohla pomôcť efektívne ušetriť finančné prostriedky, či presadiť svojich kandidátov v medzinárodných inštitúciách, odznelo na minulotýždňovej konferencii Slovenskej atlantickej komisie (SAC).
03-06-2010

Hlas „nových“ členov v EÚ je stále slabý

Majú v EÚ špecifické záujmy, napríklad energetickú bezpečnosť alebo susedskú politiku. Krajiny na východe EÚ, vrátane Slovenska ale stále nie sú v Bruseli udávačmi agendy. Vyplýva to zo štúdie Katedry politológie FiF UK.
Zdravotníctvo 18-07-2006

Francúzi berú najviac liekov

Vo Francúzsku sa ročne spotrebuje najviac liekov na osobu, takmer rovnako často plienia lekárničky aj Nemci.
04-07-2006

Imidž nie je na nič

Aj napriek ekonomickému progresu a dynamickým sociálnym zmenám musí Rumunsko neustále bojovať, aby vylepšilo negatívny imidž, ktorý má v bruselských kruhoch.
Vzdelávanie 23-05-2006

Európa potrebuje značkové vzdelávanie

Podľa novej štúdie o vnímaní európskeho vyššieho vzdelávania zvyškom sveta Európa potrebuje komplexnú informačnú politiku o možnostiach štúdia v Európe.
Vonkajšie vzťahy 17-05-2006

Nedostatočne integrovaní imigranti sa zle učia

Podľa štúdie OECD sa mnohým rozvinutým krajinám nedarí pomáhať deťom imigrantov integrovať sa prostredníctvom vzdelávania. Najhoršie to zvládajú Belgicko a Nemecko.
Ekonomika 26-04-2006

Černobyľ citlivý aj po 20 rokoch

20. výročie nukleárnej katastrofy v Černobyle využívajú ako argument na posilnenie svojej pozície zástancovia nukleárnej energetiky i „zelené“ mimovládne organizácie a bojovníci za obnoviteľné energie.
Zdravotníctvo 18-04-2006

Francúzsko a Holandsko najlepšie pripravené na vtáčiu hrozbu

Podľa najnovšej štúdie sú rozdiely v pripravenosti na možnú pandémiu vtáčej chrípky medzi jednotlivými európskymi krajinami obrovské.
Zdravotníctvo 12-04-2006

Generiká znižujú náklady zdravotníctva

Analýza verejnej politiky pre generiká v 11 členských štátoch EÚ ukázala, že podpora trhu s generickými liekmi by mohla významne znížiť náklady EÚ na zdravotníctvo.
Vonkajšie vzťahy 15-03-2006

OECD lobuje za spravodlivejšie vzdelávanie

Nezávislá štúdia o stave vzdelávacieho systému EÚ tvrdí, že nedostatok otvorenosti vzdelávacích systémov voči študentom zo všetkých sociálnych vrstiev je veľkým problémom.
Sociálna politika 02-03-2006

Otvorenie trhov bolestivé pre staré členské štáty

Štúdia z Veľkej Británie tvrdí, že migrácia pracovníkov z východnej Európy bola „veľmi pozitívna“. Belgicko však tvrdohlavo odmieta otvoriť svoj pracovný trh.
Vonkajšie vzťahy 26-01-2005

Euro-Turci: most alebo trhlina medzi Tureckom a Európskou úniou?

Autori sa vo svojej komparatívnej štúdii, porovnávajúcej nemeckých a francúzskych Turkov, snažia vyhnúť sa stereotypnej prezentácii týchto Euro-Turkov v ich domovine a krajinách, v ktorých žijú. Štúdia vychádza z rozsiahleho kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu, uskutočneného v Nemecku a Francúzsku Centrom pre výskum migrácie koncom roka 2003 a začiatkom roka 2004.