TÉMA: sucho

Klíma 20-05-2020

Slovensko aj Európu trápia suchá, európska stratégia pre adaptáciu na zmenu klímy bude meškať

Európska komisia spustila verejné konzultácie o novej stratégii prispôsobenia sa zmene klímy. Návrh stratégie mal byť pôvodne hotový už tento rok, Komisia ju však vplyvom koronakrízy odložila na rok 2021.
Ekonomika 30-08-2019

Členské krajiny Únie schválili opatrenia na zmiernenie dôsledkov sucha

Poľnohospodári vystavení suchu dostanú zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ viac peňazí. 
Voda 12-08-2019

Po najteplejšom mesiaci v histórii meraní hrozí Afrike hladomor

Európa pošle 50 miliónov eur do krajín Afrického rohu. Po júli sa totiž znížila dostupnosť tamojších potravín, čo ohrozuje živobytie 13 miliónov ľudí.
Ekonomika 09-05-2019

Matečná: Pomoc pre farmárov postihnutých suchom musí ešte odobriť Komisia

Slovenskí farmári čakajú na odškodenenie výpadkov úrody v roku 2017. Agrosektor vtedy utrpel škody za 30 miliónov eur.
Voda 25-02-2019

Únia chce viac odpadovej vody v poľnohospodárstve, Slovensku skôr chýba kvalitná závlaha

Európska komisia chce kvôli suchám zjednodušiť využitie vody z čističiek odpadových vôd na zavlažovanie pôdy. Na Slovensku poľnohospodárstvo ale nevytvára taký tlak na podzemné a povrchové vody ako na juhu Európy. Agrosektor viac trápi zastaraná závlahová sústava. 
Voda 18-12-2018

Vysušovanie pôdy ohrozuje aj Slovensko, Európa ho nerieši dostatočne

Dezertifikácia môže viesť k chudobe, zdravotným problémom a k poklesu biodiverzity. Európskej únii chýba v boji proti nej systematický prístup.
Ekonomika 07-08-2018

Horúčavy a sucho sa odrazili aj na úrode zeleniny

Extrémne sucho v Európe spôsobilo pestovateľom zeleniny najväčšie problémy za posledných 40 rokov, uviedlo Európske združenie spracovateľov ovocia a zeleniny.
Ekonomika 03-08-2018

Poľnohospodári trpia suchom. Komisia chce pomôcť

Sucho v Európe ohrozuje nielen úrodu, ale aj príjmy farmárov. Komisia rozhodla, že poľnohospodári budú dostávať priame platby vopred a môžu použiť peniaze na rozvoj vidieka.
Regionálny rozvoj 22-04-2014

EÚ bude pri prírodných katastrofách pomáhať rýchlejšie

Vďaka reforme Fondu solidarity EÚ má byť pomoc štátom, ktoré postihnú povodne alebo iné prírodné katastrofy, rýchlejšia a efektívnejšia. Návrh prešiel Európskym parlamentom.

IPCC: Meniaca sa klíma ohrozuje ľudstvo

Medzivládny panel pre klimatickú zmenu upozorňuje, že vplyvy globálnej zmeny klímy môžu byť vážne, ďalekosiahle a nezvratné. Zraniteľnosť jednotlivých regiónov a sociálnych skupín sa líši. Na Slovensku sa nedávno schválila stratégia adaptácie.
Voda 14-01-2014

Suchá budú v Európe intenzívnejšie a vytrvalejšie

V Európe môžeme očakávať častejšie a ešte drsnejšie sucho než dosiaľ, ukazujú závery štúdie JRC a nemeckej univerzity. Najväčší nedostatok pri vodných tokoch sa predpokladá na juhu Európy od Portugalska po Balkán. Stav na Slovensku zhorší najmä zvýšená spotreba vody.
Regionálny rozvoj 17-04-2013

Únia sa môže lepšie pripraviť na katastrofy

Komisia predložila stratégiu pre adaptáciu na zmenu klímy a prijala zelenú knihu o poistení proti katastrofám spôsobených prírodou i ľudskou činnosťou. Cieľom je predísť každoročným škodám, ktoré by sa v roku 2020 mohli vyšplhať až na 100 miliárd eur.
Voda 11-01-2013

V koši končí takmer polovica potravín

Až polovica vyprodukovaných potravín na svete sa nespotrebuje, ale skončí ako odpad. Podľa britských odborníkov ide každoročne až o 2 miliardy ton potravín.
Voda 11-01-2013

V koši končí takmer polovica potravín

Až polovica vyprodukovaných potravín na svete sa nespotrebuje, ale skončí ako odpad. Podľa britských odborníkov ide každoročne až o 2 miliardy ton potravín.

Bioenergia nie je odpoveďou

Eberhard Rhein v tomto príspevku argumentuje, že využívanie biopalív prvej generácie nepomôže riešeniu svetových energetických a klimatických výziev.

Producenti biopalív odmietajú obvinenia zo zvyšovania cien potravín

Európski výrobcovia biopalív tvrdia, že ich obviňovanie z vyšších cien potravín je neoprávnené. Poukazujú na rôzne ďalšie faktory ako sú špekulácie s komoditami, rastúce množstvo odpadu z potravín a väčší apetít v rozvíjajúcich sa ekonomikách.
Vonkajšie vzťahy 27-08-2012

Voda je krvným obehom planéty

Sucho, zlé využívanie pôdy a dostupnosť vody prispievajú k nestabilite cien potravín a regionálnym potravinovým krízam. Na riešenie týchto problémov je podľa šéfa Svetového týždňa vody Jens Berggren potrebné zlepšiť riadenie vodných zdrojov a zaviesť spoľahlivé systémy včasného varovania.
Ekonomika 24-08-2012

Škrty prispievajú k rozsiahlym požiarom v Španielsku

Obmedzovanie výdavkov, ktoré zaviedla vláda v Španielsku na centrálnej i regionálnej úrovni, znamená nedostatok financií pre boj s devastujúcimi požiarmi v krajine. V Grécku vyšetrujú či situáciu nezhoršujú podpaľači protestujúci proti úsporným opatreniam.
Poľnohospodárstvo 21-08-2012

Nižšia úroda a požiare hrozia aj Slovensku

Veľké sucho, ktoré postihuje juh i stred Európy, prispieva ku globálnemu poklesu produkcie plodín a zároveň vzbudzuje obavy z dlhodobého vplyvu na zásoby pitnej vody. Zlé prognózy sa týkajú aj územia Slovenska.
Vonkajšie vzťahy 08-08-2012

USA trpia suchom, ale znižujú klimatické ambície

Zástupcovia EÚ a malých ostrovných štátov kritizovali USA za to, že strácajú záujem o dosiahnutie cieľa na ktorom sa dohodli – obmedziť globálne otepľovanie na 2°C. Washington chce do budúcna viac flexibility a inovácie, bez garancie dosiahnutia cieľa. Krajinu pritom zasiahlo najhoršie sucho za polstoročie.
Poľnohospodárstvo 29-03-2012

Čaká nás sucho a ďalšie extrémy

Vedci sú si čoraz istejší, že ľudstvom spôsobené globálne otepľovanie zvýši dĺžku, frekvenciu a intenzitu extrémnych prejavov počasia. Stredomorské krajiny žiadajú o mimoriadnu pomoc pre farmárov z dôvodu sucha. Zmena klímy má však priamy vplyv aj na rozvoj miest a obcí na Slovensku.
Poľnohospodárstvo 13-03-2012

Európa musí vodu využívať efektívnejšie

Európa potrebuje zdvojnásobiť úsilie v účinnejšom využívaní vody, aby nedošlo ďalšiemu zaťaženiu životného prostredia aj hospodárstva, argumentuje Európska environmentálna agentúra. Voda je hospodárenie s vodou je tiež aktuálnou témou diskusií v Parlamente i na svetovom fóre.
Vonkajšie vzťahy 02-08-2011

Hrozí ďalšie rozšírenie hladomoru v Afrike

Podľa šéfa Africkej rozvojovej banky je príčinou hladu, ktorý sužuje najmä Somálsko, klimatická zmena a „kolektívne zlyhanie“ pri ukončení vojny v Somálsku. OSN upozorňuje, že hladomor sa môže rozšíriť do ďalších regiónov a vyzvalo letecké spoločnosti o pomoc pri urýchlenej doprave potravín do regiónu.
Vonkajšie vzťahy 20-07-2011

BR OSN bude rokovať o bezpečnostných rizikách klimatickej zmeny

Dnes (20.7.) sa uskutoční zvláštne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN zamerané na možnosť rozšíriť mierové misie tak, aby zodpovedali novým výzvam, ktoré prináša klimatická zmena. V budúcnosti by mohli existovať aj takzvané zelené prilby.