TÉMA: sud

14-08-2006

Na úteku pred spravodlivosťou

Bývalý bosniansky vysoký štátny predstaviteľ z Chorvátska sleduje anulovanie rozsudku voči svojej osobe. Autor analýzy si kladie otázku, aké má spravodlivosť v tomto prípade možnosti, a aký dopad bude mať celá záležitosť na vzťahy medzi Bosnou a Chorvátskom.
Budúcnosť EÚ 26-07-2005

Soud pro veřejnou službu – nový soudní orgán EU

Potrebuje Európska únia ďalší súdny orgán? Autor približuje zloženie a pôsobnosť Súdu pre verejnú službu, ktorý bol zriadený v roku 2004 pri Súde prvého stupňa, a ktorý slúži pre spory z verejnej služby (spory medzi Európskymi spoločenstvami a ich zamestnancami).