TÉMA: sudrznost

Regionálny rozvoj 27-11-2013

EK: Pri schvaľovaní Partnerských dohôd zaváži kvalita

Ministri zodpovední za politiku súdržnosti debatovali o zlepšení efektívnosti čerpania budúcich prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Hoci je dôležité schváliť partnerské dohody a programy čo najskôr, Komisia upozornila, že to nebude na úkor kvality.
Podnikanie 31-07-2013

Kríza ukončila obdobie znižovania regionálnych rozdielov

V dôsledku krízy regionálne rozdiely - v HDP na obyvateľa a v nezamestnanosti - po dlhom období znižovania od roku 2010 naopak rastú. To podkopáva jeden z kľúčových cieľov politiky súdržnosti, uviedla Komisia v správe o regionálnom a mestskom rozmere krízy.
Regionálny rozvoj 14-01-2013

Audit: Energetické investície z kohéznej politiky neboli rozumné

Správa Európskeho dvora audítorov potvrdila, že prostriedky z fondov politiky súdržnosti, ktorými sa v troch krajinách financovalo hlavne zatepľovanie budov verejnej správy, sa nevynaložili rozumne a možno ich považovať za stratené.
Regionálny rozvoj 14-01-2013

Audit: Energetické investície z kohéznej politiky neboli rozumné

Správa Európskeho dvora audítorov potvrdila, že prostriedky z fondov politiky súdržnosti, ktorými sa v troch krajinách financovalo hlavne zatepľovanie budov verejnej správy, sa nevynaložili rozumne a možno ich považovať za stratené.
Poľnohospodárstvo 19-07-2012

Podvodov s finančnými prostriedkami EÚ je menej

Počet podvodov, ktoré sa dotýkajú rozpočtu EÚ sa v roku 2011 medziročne znížil o 35 %. Vyplýva to z Výročnej správy Komisie o ochrane finančných záujmov EÚ.
Ekonomika 15-06-2012

Musíme zlepšiť diskusiu o budúcich eurofondoch

Slovensko kohéznu politiku potrebuje, pretože financuje dôležité investície do zvyšovania konkurencieschopnosti a znižovania regionálnych rozdielov. Aj to zaznelo na stretnutí k príprave budúceho programového obdobia, ktoré organizovalo občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP).
Podnikanie 15-02-2012

Európsky parlament nechce presúvať eurofondy

Európsky parlament nesúhlasí s presunom 82 miliárd eur zo štrukturálnych fondov na boj proti nezamestnanosti mladých a podporu malých a stredných podnikov. Podľa poslancov by to mohlo ohroziť dôveru v regionálnu politiku, keďže tieto oblasti sú už zahrnuté v cieľoch regionálnej politiky.
Európa 2020 05-11-2010

Poľsko a Česko „nepripustia škrty v eurofondoch“

Premiéri oboch krajín vyhlásili, že nebudú akceptovať žiadne zníženie finančnej pomoci, ktorú stredná a východná Európa dostáva pomocou regionálnej politiky EÚ.
Regionálny rozvoj 23-02-2010

Španielsko chce zjednodušiť prístup k regionálnym fondom

Španielske predsedníctvo žiada o zjednodušenie poskytovania fondov EÚ ako jedného z prostriedkov boja proti ekonomickej kríze.
Regionálny rozvoj 18-02-2010

Kohézna politika by mala byť viac ako len milodarmi

Odstránenie kohéznej politiky zo zoznamu kľúčových priorít Európskej únie by bola chyba. Je však potrebné uskutočniť zmeny, aby nebola len nástrojom prerozdeľovania, priznalo španielske predsedníctvo na nedávnom stretnutí zástupcov a regionálnych úradníkov v Španielsku.
Budúcnosť EÚ 10-01-2010

Poľský komisár sľubuje súdržnosť a dynamiku

Menovaný poľský komisár pre rozpočet a finančné programovanie Janusz Lewandowski je skúseným ekonómom. Niektorí sa však obávajú, že ako Poliak bude blokovať reformu politiky súdržnosti.

Kohézny fond po novom

Kohézny fond je relatívne mladý fond. S novým programový obdobím od 1. januára 2007 sa preň upravili niektoré pravidlá na európskej úrovni.
Regionálny rozvoj 03-07-2006

Delors: „Kohézna politika je manželstvom medzi EÚ a členskými štátmi“

Komisárka Danuta Hübner a bývalý predseda Komisie Jacques Delors na konferencii , organizovanej Stranou európskych socialistov, diskutovali o budúcich výzvach kohéznej politiky.
Regionálny rozvoj 13-06-2006

Regionálne rozdiely v inovačnej kapacite

Nerovnosti v investíciách do výskumu a vývoja smerom k informačnej spoločnosti ostávajú ako určujúci faktor regionálnych a sociálnych disparít EÚ.
Veda a inovácie 13-06-2006

Nazabúdajte na sociálnu inklúziu

Boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu musia ostať v popredí revidovanej lisabonskej stratégie EÚ, pripomínajú sociálne MVO-čky Komisii pred júnovým zasadnutím Európskej rady (15.-16. júna 2006).
Budúcnosť EÚ 01-01-1970

Vráťme sa späť k európskym hodnotám

Európa sa potrebuje vrátiť späť k svojim základným hodnotám integrácie, tolerancie a rozmanitosti. Tie by jej mali pomôcť porátať sa s globalizáciou, uvádza vo svojom príspevku predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) Staffan Nilsson.