TÉMA: sudrznosti

Európa 2020 03-11-2011

Výbor regiónov: EÚ nesmie zanedbávať vidiecke oblasti

Vidiecke oblasti trpia vo veľkej miere vysokou nezamestnanosťou a nedostatkom základnej infraštruktúry. EÚ by na ne preto nemala zabúdať pri tvorbe svojej politiky, uviedla na Európskom kongrese vidieckych krajov vo Varšave predsedníčka Výboru regiónov Mercedes Bresso.
Regionálny rozvoj 18-01-2011

Regionálna politika EÚ potrebuje zmenu

Posudzovanie úspešnosti projektov podporených z eurofondov a regionálnych fondov ako takých by sa mali v budúcom programovacom období radikálne zmeniť. V rozhovore pre EurActiv to uviedol Fabrizio Barca, autor štúdie o budúcnosti kohéznej politiky EÚ. Podľa neho ľudí nezaujíma, koľko mostov sa postavilo. Chcú skôr vedieť, čo sa v ich živote zlepší.
Regionálny rozvoj 01-10-2010

Budúca úloha regiónov v EÚ a ich financovanie je stále neisté

V čase, kedy sa zintenzívňuje diskusia o novom rozpočte Únie, sa niektorí vysokopostavení zástancovia európskej regionálnej politiky obávajú, že regióny v nasledujúcich rokoch stratia nielen svoje postavenie, ale aj finančné prostriedky.
Regionálny rozvoj 24-08-2010

Budúcnosť kohéznej politiky vyvoláva napätie v EÚ

Predstavy o budúcej kohéznej politike pravdepodobne rozdelia členské štáty na niekoľko táborov. Niektoré krajiny totiž volajú po opätovnej nacionalizácii európskeho financovania, zatiaľ čo ostatné žiadajú zachovanie status quo.
Regionálny rozvoj 18-05-2010

Slovensko chce zachovať súčasnú kohéznu politiku

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja pripravilo predbežné stanovisko k budúcej kohéznej politike na Slovensku po roku 2013. Cieľom je čo najvyššie čerpanie prostriedkov z rozpočtu EÚ, vyššia spolupráca lokálnych aktérov a nižšia byrokracia.

Kohézny fond po novom

Kohézny fond je relatívne mladý fond. S novým programový obdobím od 1. januára 2007 sa preň upravili niektoré pravidlá na európskej úrovni.
Regionálny rozvoj 19-03-2007

Nová kohézna politika EÚ

V januári 2007 začalo nové programové obdobie, ktoré sa týka štrukturálnych fondov ako nástrojov kohéznej politiky EÚ. EurActiv aktualizuje a sumarizuje túto tému.