TÉMA: suroviny

Voda 09-10-2020

Ako môže Izrael pomôcť pri ochrane biodiverzity

Izrael môže k riešeniu problému straty biodiverzity prispieť zdieľaním svojich skúseností a technológií, ktoré nielen znižujú rozsah škôd, ale počítajú aj s rastúcim dopytom ľudstva po nerastných surovinách, potravinách, vode a energii, píše veľvyslanec Izraela na Slovensku BOAZ MODAI. 

Od začiatku augusta žije ľudstvo na ekologický dlh

Európske krajiny vrátane Slovenska prispeli k vyčerpaniu ročných prírodných zdrojov oveľa skôr, ako je celosvetový priemer.

Kritické kovy na ceste k dekarbonizácii energetiky EÚ

V prípade ôsmich chemických prvkov používaných v nízkouhlíkových technológiách hrozí podľa Spoločného výskumného centra Európskej komisie riziko ich kritického nedostatku.
Vonkajšie vzťahy 12-07-2013

Komisia bojuje proti ilegálnemu vývozu odpadu

Európska komisia navrhla predpisy pre prísnejšie kontroly prepravy odpadu vnútri Únie aj do tretích krajín. Asi štvrtina odpadu z EÚ smerujúca do rozvojových krajín končí na skládkach, kde ohrozuje ľudské zdravie a životné prostredie.
Obehová ekonomika 14-05-2013

MŽP ide do boja so skládkami, zakročí aj proti krádežiam kovov

Minister Peter Žiga predložil legislatívny zámer zákona o odpadoch. Jeho cieľom je zaviesť opatrenia na výrazné zníženie ukladania odpadov na skládky a podpora separovania a snaha posunúť Slovensko k moderným európskym krajinám.
Podnikanie 13-02-2013

EÚ rieši náročné podmienky oceliarov v globálnej konkurencii

Menší dopyt po oceli v oslabenom európskom hospodárstve, vyššie ceny energií a prísnejšia environmentálna legislatíva znevýhodňujú oceliarske podniky z EÚ v globálnej súťaži. Zástupcovia inštitúcií EÚ, priemyslu i odborov prijali odporúčania pre zvýšenie konkurencieschopnosti sektora.
Budúcnosť EÚ 30-08-2012

Brusel plánuje „modrý rast“

Európska komisia bude hľadať príležitosti zvýšenia zamestnanosti na morskom dne. Na úvod sa chystá zmapovať stav pod hladinou európskych vôd.
Obehová ekonomika 27-04-2012

Europoslanci podporujú efektívnejšie využitie zdrojov

Enviro-výbor EP podporil väčší dôraz na efektívnosť jednotlivých druhov prírodných zdrojov v Únii. Cestovná mapa by sa mala sústrediť aj na otázku účinného nakladania s odpadom. Niektoré ambiciózne návrhy opatrení a termíny však poslanci odmietli.
Vonkajšie vzťahy 21-03-2012

Elektroodpad má zostať doma a nie cestovať do Afriky

Hoci európska legislatíva zakazuje vývoz nebezpečného elektroodpadu do ostatných krajín, výskumy potvrdzujú, že Afrika je obľúbenou destináciou pre smeti z Európy. Krajiny EÚ aj USA však tento prístup menia v snahe získať cenné materiály pre svoju ďalšiu výrobu.

Priemyslu sa nepáči regulácia surovín

Predstavitelia priemyslu sa sťažujú na nadmernú reguláciu európskeho trhu s nerastnými surovinami. V globálnej perspektíve to má viesť k nekonkurenčným cenám ich výrobkov.
Vonkajšie vzťahy 14-03-2012

EÚ a ďalší opäť žalujú Čínu pre nerasty

Európska únia podala na Svetovú obchodnú organizáciu podnet voči Číne z dôvodu obmedzovania vývozu vzácnych zemín. K rovnakému kroku sa prvýkrát zároveň rozhodlo Japonsko a USA. Prednedávnom WTO rozhodla v prospech EÚ v spore o iné nerastné suroviny.
Veda a inovácie 02-03-2012

Nové európske partnerstvá majú úrychliť inovácie

Komisia chce dosiahnuť inovačné ciele stratégie Európa 2020 aj prostredníctvom tzv. európskych partnerstiev. Tento týždeň navrhla nové inovačné partnerstvá pre surovinovú udržateľnosť a produktivitu poľnohospodárstva. Zároveň schválila akčný plán partnerstva pre aktívne a zdravé starnutie.
Európa 2020 23-02-2012

Europoslanec navrhne „Schengen pre odpad“

Holandský liberálny europoslanec, ktorý pripravuje uznesenie v otázke efektívneho využívania zdrojov, navrhuje vytvoriť „Schengenský priestor“ pre odpad. Krajiny by v jeho rámci mohli voľne obchodovať s druhotnými zdrojmi.
Vonkajšie vzťahy 31-01-2012

Únia vyhrala súboj s Čínou o nerastné suroviny na pôde WTO

Čína neuspela u Svetovej obchodnej organizácie ani s odvolaním proti predchádzajúcemu rozhodnutiu v otázke obmedzovania vývozu nerastných surovín. To potešilo komisára EÚ pre obchod aj zástupcov firiem. Peking oznámil, že rozhodnutie rešpektuje.
Európa 2020 06-12-2011

Recyklácia môže stimulovať rast európskeho hospodárstva

Recykláciou odpadu vznikajú nielen nové výrobné suroviny, ale aj pracovné miesta, obchodné príležitosti a inovácie. Konštatuje to Európska environmentálna agentúra vo svojej novej správe, kde hodnotila tento sektor v kontexte budovania „zeleného hospodárstva“.
Veda a inovácie 16-09-2011

EP: Únia by mala mať väčší vplyv v oblasti surovín

Podľa europoslancov by si Európska únia mala vytvoriť zvláštne rozhodovacie mechanizmy v oblasti surovinovej politiky a koordinovať tieto politiky členských štátov.
Daňová politika 09-06-2011

Krajiny EÚ si budú viesť „zelené účtovníctvo“

Európsky parlament podporil novú legislatívu, ktorá vyžaduje, aby členské štáty harmonizovali národné správy, ktoré podávajú v otázke znečistenia ovzdušia, environmentálnych daní a materiálových tokov, s cieľom vytvoriť celoeurópske „environmentálne ekonomické účty“.
Európa 2020 06-04-2011

Kedy odpad už nie je odpadom?

V snahe povzbudiť trhy s recykláciou v EÚ prijali ministri kritéria kvality pre železný, oceľový a hliníkový šrot. Onedlho možno očakávať podobný krok aj pre ďalšie materiály, ako je meď, papier, sklo či kompost.
Energetika 16-03-2011

Elektroodpad: Ministri schladili europoslancov

Po tom ako Európsky parlament minulý mesiac žiadal zozbierať až 85% elektroodpadu, ministri životného prostredia tento týždeň podporili návrh Komisie vo výške 65%. Takisto chcú implementáciu smernice odložiť o 4 roky.
Vonkajšie vzťahy 26-01-2011

Únia musí dovážať viac surovín. Za akú cenu?

Plán Komisie ako zaistiť európskym spoločnostiam lepší prístup k nerastným surovinám potvrdzuje tvrdý postoj Únie k reštrikciám na trhoch, úvahy o hromadení zásob i snahu ľahšie vysledovať pôvod a trasu importovaných materiálov.
Vonkajšie vzťahy 01-12-2010

Úniu lákajú nerastné suroviny v Afrike

Plánom Komisie je, aby infraštruktúru v niektorých afrických krajinách vybudovali európske firmy. Výmenou za prístup k ich kľúčovým nerastným surovinám. Únia sa snaží z kontinentu vytlačiť Čínu.
Daňová politika 29-07-2010

EÚ zvažuje výrazné zníženie ciel

Taliansko navrhlo dočasné zníženie ciel na desiatky priemyselných surovín, čo by malo pomôcť európskym výrobcom zmierniť dôsledky krízy. Členské štáty sa nevedia dohodnúť.
Ekonomika 01-12-2009

EÚ sa bojí, že nebude mať prístup k vzácnym nerastom

Expertná skupina vytvorená Európskou komisiou začala skúmať zoznam „potenciálne kritických“ nerastných surovín, pri ktorých môže byť ohrozená ich dostupnosť pre európsky priemysel. Globálna konkurencia o zdroje sa zintenzívňuje.
Ekonomika 16-09-2009

Spotreba surovín je neudržateľná, treba ich zdaniť

Spotreba prírodných zdrojov rastie a vyčerpávajú sa. Preto potrebujeme nový hospodársky model, ktorý bude zdaňovať nerastné suroviny, nie produkty a prácu, tvrdí medzinárodný expertný panel.