TÉMA: susedska

Strategický rámec východnej politiky EÚ: hľadá sa nový prístup

Autor sa okrem iného pýta – akú zahraničnú politiku má EÚ smerom na východ, ak neponúka rozšírenie? Má vôbec nejakú?
01-08-2006

Odlišné perspektívy Európskej susedskej politiky

Analýza sa zaoberá Susedskou politikou EÚ z perspektívy Európskej komisie, Francúzska, Nemecka, Poľska, Ukrajiny a Moldavska.
Slovensko v EP 11-07-2006

Budujme susedskú politiku s bývalým „Commonwealthom“

Autor si kladie otázku, ako by mala EÚ pristupovať k stále znepokojúcejšej otázke vlastného rozširovania? Tvrdí, že voľná štruktúra na základe post-imperiálneho „Britského spoločenstva národov“ ponúka bezpečné a nenáročné riešenie.
10-02-2005

Modely pre Európsku politiku susedstva: Európsky hospodársky priestor a Severná dimenzia

Analýza sa zameriava na dve špecifické európske politiky voči nečlenským krajinám severnej Európy: iniciatívu Severná dimenzia a Európsky hospodársky priestor, ktoré analyzuje z pohľadu dvoch širších tém: ako EÚ vo všeobecnosti organizuje svoje politiky voči susedným štátom, a ako sa usiluje rozvíjať alternatívy členstva v rámci procesu svojho rozširovania.
Vonkajšie vzťahy 25-01-2005

Vytriezvenie – voľby na východe a západe

Autor sa zameriava na pozorovateľskú úlohu EÚ vo voľbách v dvoch veľkých „susedných“ krajinách - na Ukrajine a v USA.