TÉMA: švajčiarsky

Regionálny rozvoj 28-02-2008

Pomoc zo Švajčiarska otvára kohútiky pre 1.4 mld. Sk

Po viac ako 2 rokoch od začiatku rokovaní medzi Bernom, Brusleom a Bratislavou sa zdá, že sa konečne spustí implementácia tretieho z finančných mechanizmov krajín EHP - Švajčiarskeho finančného mechanizmu. V nasledujúcich 5 rokoch by sa z tejto sumy najviac paňazí malo investovať na Východné Slovensko, ktoré má ekonomicky najhoršie ukazovatele (42,3 % HDP EÚ-27).