TÉMA: Svec

Podnikanie 01-04-2015

Ochrana agentúrnych zamestnancov naďalej nie je dostatočná

Novela Zákonníka práce sa zamerala iba na navypuklejšie problémy pracovnoprávnej ochrany zamestnancov, uviedol pre EurActiv.sk koordinátor projektu "Kultúra sveta práce" Marek Švec.
Sociálna politika 27-03-2015

Agentúrne zamestnávanie: Nevyhnutné zlo?

Agentúrni zamestnanci a kmeňoví zamestnanci firiem budú mať rovnaké platy, no nie benefity. Zneužívanie pracovníkov a obchádzanie zákona sa má obmedziť, niekedy možno aj na úkor flexibility pracovného trhu.
Podnikanie 16-09-2013

Neúspešný štrajk je horší ako žiadny

Základnou prekážkou pre využitie práva na štrajk je podľa vedúceho autorského kolektívu publikácie „Právo na štrajk“ Mareka Šveca slovenská povaha, ktorá často núti radšej skloniť hlavu a prispôsobiť sa požiadavkám zamestnávateľa, namiesto postavenia sa na ochranu toho, čo považujeme za najdôležitejšie pri výkone práce – ľudskej dôstojnosti. „Uskutočnený štrajk v našich podmienkach je tak často už výrazom absolútneho zúfalstva zamestnancov ako ich realizáciou základného ľudského práva.“
Sociálna politika 09-11-2012

Na Slovensku máme deformované pracovno-právne vzťahy

Veľká ponuka pracovnej sily a nízky dopyt po nej znamená dominantného zamestnávateľa, ktorý si vyberá nielen ľudí, ale aj právnu formu, v ktorej budú pracovať, hovorí v rozhovor pre EurActiv.sk Marek Švec.