TÉMA: system

Prečo dublinský systém nefunguje

Trvanie na nefunkčných pravidlách nahráva populistom a xenofóbnym náladám v spoločnosti, píše
Európa 2020 09-03-2010

Garancia minimálneho príjmu a reformy sociálnych štátov v Európe

Autor v prezentácii skúma miesto garancie minimálneho príjmu v sociálnych systémoch v Európe a charakterizuje situáciu na Slovensku.
Podnikanie 29-06-2007

Cesta k harmonizovanému Európskemu platobnému systému

Následne po prijatí Smernice o platobných službách (PSD) Európskym parlamentom, autori podčiarkujú dôležitosť tejto legislatívy z hľadiska efektivity fungovania finančných služieb a vytvárania prostredia, ktoré bude stimulom pre konkurenciu na trhu.
Budúcnosť EÚ 27-06-2007

Váženie hlasov podľa CEPS

Systém dvojitej väčšiny s bezpečnostnou klauzulou by mohol byť prijateľný aj pre Poľsko, ktoré presadzovalo systém váženia hlasov na základe druhej odmocniny veľkosti populácie.
Ekonomika 08-02-2007

Sociálny systém v Európe a Spojených štátoch

Autor tvrdí, že rozdiely v distribúcii príjmu medzi USA a Európou sú spôsobené rozdielnou povahou ich demokratických systémov.
26-08-2005

Cesta k V4 a utváření česko-slovenského stranického systému

Jedným z kľúčov na pochopenie rozdelenia ČSFR je obnova českého a slovenského demokratického straníckeho systému, a to najmä v období pred prvými slobodnými voľbami. Analýza je zameraná na vznik Visegrádskej skupiny a porovnanie procesov formovania politických strán v jej členských krajinách.
Vonkajšie vzťahy 18-03-2005

Aktuální otázky transferu osobních dat z EU do USA

Analýza sa venuje európskemu systému ochrany osobných údajov vo svetle nutných regulácií smerom dovnútra, ale aj obmedzeniam voči tretím subjektom, ktoré sú nutné pre zachovanie jeho štandardov.