TÉMA: sz

20-05-2009

Doc. Mgr. Eduard Chmelár, PhD.

Kandidát č. 2 za Stranu zelených do volieb do Európskeho parlamentu, 6.6: 2009.
20-05-2009

Ing. Oľga Pietruchová, M.A.

Kandidátka č. 3 za Stranu zelených do volieb do Európskeho parlamentu, 6.6. 2009.
20-05-2009

RNDr. Miroslav Král, CSc.

Kandidát č. 4 za Stranu zelených do volieb do Európskeho parlamentu 6. 6. 2009.
20-05-2009

Ing. Eva Drozdová

Kandidátka za Stranu zelených do volieb do Európskeho parlamentu 6. 6. 2009.
20-05-2009

MUDr. Juraj Mesík

Kandidát č. 6 za Stranu zelených do volieb do Európskeho parlamentu 6. 6. 2009.
20-05-2009

Ing. Ľubica Trubíniová

Kandidátka č. 7 za Stranu zelených do volieb do Európskeho parlamentu 6. 6. 2009.
20-05-2009

Mgr. Milan Barlog

Kandidát č. 10 za Stranu zelených do volieb do Európskeho parlamentu 6. 6. 2009.
20-05-2009

Hana Fábry

Kandidátka č. 11 za Stranu zelených do volieb do Európskeho parlamentu 6. 6. 2009.
20-05-2009

Ing. Peter Nováčik

Kandidát č. 12 za Stranu zelených do volieb do Európskeho parlamentu 6. 6. 2009.
20-05-2009

Bc. Diana Chladeková

Kandidátka č. 13 za Stranu zelených do volieb do Európskeho parlamentu 6. 6. 2009.