TÉMA: tatry

Spolupráca Slovenských elektrární a Tatrancov sa ďalej rozvíja

V rámci rôznych projektov Slovenské elektrárne, Správa TANAP-u a Klub slovenských turistov vrátili do Tatier viac ako 1 500 jedincov ohrozených zvieracích druhov a ušetrili ovzdušie od 25,5 ton CO2 ročne. Podpisom memoranda potvrdili pokračovanie doterajšej spolupráce.
Energetika 15-06-2012

Za aktivity v Tatrách dostali SE európsku cenu

Projekt Energia pre prírodu najväčšieho slovenského výrobcu elektriny získal cenu za prínos podnikateľov k životnému prostrediu.
Obehová ekonomika 19-04-2012

Akútnou prioritou enviro-ministra sú problémy s EÚ

Prioritne a čo najrýchlejšie chce minister Peter Žiga riešiť existujúce konania o porušení legislatívy, ktoré voči rezortu spustila Európska komisia, najmä pokiaľ ide o pripravovaný zákon o odpadoch. Urýchlene chce vyriešiť aj problém pozastavenia prostriedkov z eurofondov.
Podnikanie 23-03-2012

Slovenské elektrárne súťažia o európsku cenu za ochranu prírody

Do finále Európskeho ocenenia pre podnikateľov za ochranu životného prostredia za rok 2012 sa dostalo 14 kandidátov. Medzi nimi sú aj Slovenské elektrárne za projekt záchrany tatranských živočíšnych druhov.
Regionálny rozvoj 05-06-2007

Samosprávne kraje začínajú akceptovať euroregióny

Po Košickom samosprávnom kraji (2002) sa stal aj Prešovský samosprávny kraj v apríli 2007 členom euroregionálneho združenia a vstúpil do Euroregiónu Tatry.
Regionálny rozvoj 23-11-2006

Dva roky po katastrofe v Tatrách

Región Tatier zaznamenal úspešnú zimnú a aj letnú sezónu. Návštevnosť veľhôr vzrástla o 20 % oproti 2002 – 2004. Otázniky nad smerovaním rozvoja Tatier pretrvávajú však aj dva roky po ničivej víchrici z 19. novembra 2004, kedy sa muselo začať hovoriť o novom začiatku.
Regionálny rozvoj 24-07-2006

Fond solidarity EÚ využívaný na Slovensku

Fond solidarity EÚ predstavuje špecifickú položku rozpočtu Únie neprogramovanej pomoci v prípade „vis major“. Slovensko postihla ničivá víchrica v novembri 2004 a pridelené prostriedky musíme dočerpať najneskôr do 7. novembra tohto roku.