TÉMA: technologie

Budúcnosť EÚ 12-04-2017

Digitálna reforma môže byť pre EÚ novým uhlím a oceľou

Nové nariadenie EÚ o telekomunikáciách by mohlo výrazne ovplyvniť hospodársky rast v Európe, píše Steven Tas a Lise Fuhr.
Veda a inovácie 26-10-2005

Digitálna gramotnosť na Slovensku

Výskumný projekt Inštitútu pre verejné otázky (IVO) mapuje jeden z kľúčových predpokladov úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť a znalostnú ekonomiku - pripravenosť širokých vrstiev obyvateľstva na používanie moderných informačných a komunikačných technológií (IKT).