TÉMA: TIS

Financovanie strán by sa mohlo sprísniť

Sprísniť pravidla financovania politikov sa pred voľbami na výzvu TIS zaviazalo osem politických strán, vrátane víťazného SMERU-SD.

Vláda Radičovej má stále resty v oblasti transparentnosti

Podľa Transparency International Slovensko (TIS) je vláda Ivety Radičovej zatiaľ úspešná v boji proti korupcii. Organizácia vo svojej správe vymenovala pozitívne kroky, ktoré kabinet podnikol, ale tiež pripomenula sľuby z predvolebného obdobia, ktoré zostávajú ešte nesplnené.
Verejná správa 20-02-2009

Efektívnosť fungovania kontrolných systémov verejného obstarávania na Slovensku.

TIS pripravila štúdiu efektívnosti kontrol ÚVO a NKÚ SR vo vzťahu k verejnému obstarávaniu.
Voda 26-06-2008

Ide korupcia Saharou

Korupcia urýchľuje potravinovú krízu, nedostatok pitnej vody a podkopáva úsilie o celosvetovú odpoveď na klimatické zmeny. Aj také sú závery správy Transparency International.
Verejná správa 02-04-2008

TIS monitorovala informačnú politiku samospráv

Informáciami sa buduje dôvera také je základné posolstvo výskumu verejnej mienky o stave korupcie v miestnej samospráve, ktorý pre TIS v novembri 2007 realizovala agentúra FOCUS. Podľa tohto výskumu je najčastejšie uvádzaným opatrením, ktoré by najviac pomohlo obmedzeniu korupcie v samospráve obce alebo mesta zverejňovanie všetkých informácií o činnosti, aktivitách, rozhodnutiach obce/mesta
Verejná správa 24-01-2008

Stránky slovenských miest a obcí sú chudobné na informácie

Transparency International Slovensko uskutočnilo monitoring internetových stránok samospráv. Výsledky vypovedajú o tom, že slovenské obce mestá nevyužívajú internet do tej miery, ako by mali.
Regionálny rozvoj 22-01-2008

Názory verejnosti na korupciu v miestnej samospráve

Mimovládna organizácia Transparency International zverejnila prieskum, ako vnímajú občania rozšírenosť korupcie v miestnej samospráve jednotlivých miest a obcí.