TÉMA: transfery

Ekonomika 11-08-2011

Ekonóm: Treba vážne uvažovať o transferovej únii

Európsky orgán s právomocou vyberať dane, riadiť transfery a dlh pod silnou kontrolou Rady a Parlamentu by mohol byť jedným z výsledkov finančnej krízy, tvrdí uznávaný britský ekonóm.
30-08-2008

Spoločná výzva OP KaHR 1.1 Inovácie a technologické transfery a OP ZaSI 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania (DOP2008-SIP001)

Zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom, zvýšenie tvorby pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie adaptability zamestnancov je cieľom spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI, v rámci ktorej sa môžu žiadadtelia do 28. 11. 2008 uchádzať o NFP až vo výške 200 000 EUR.
05-08-2008

OP BK 2.1 Inovácie a technologické transfery (OPBK/2008/2.1/02)

Malí a strední podnikatelia (MSP) Bratislavského kraja si môžu od 18. 8. 2008 rezervovať termíny na predkladanie žiadosti o NFP v rámci výzvy OP Bratislavský kraj, ktorá je zameraná na podporu projektov zavádzania inovatívnych a využívania progresívnych technológií v MSP, ako aj na získavanie a ochranu duševného vlastníctva a zavádzanie systémov riadenia kvality.