TÉMA: treti

Podnikanie 31-03-2015

Únia chce skoncovať s vykorisťovaním a otrockou prácou

O zlých pracovných podmienkach pracovníkov v tretích krajinách sa začalo intenzívne hovoriť po zrútení textilnej budovy v Bangladéši v roku 2013.
Podnikanie 13-11-2014

Nezamestnanosť mladých sa dá ťažko oddeliť od celkovej ekonomickej situácie

Malé ekonomiky majú pri implementácii reforiem istú výhodu v blízkosti jednotlivých aktérov, hovorí luxemburský vládny pridelenec pre Záruku pre mladých Abílio Fernandes Morais. Fínsko a Rakúsko môžu podľa neho slúžiť ako dobré príklady boja proti nezamestnanosti mládeže do 25 rokov.
Energetika 31-07-2012

Parlament schválil tretí energetický balíček

S oneskorením viac ako 16 mesiacov poslanci NR SR schválili energetické zákony, ktorými sa do národnej legislatívy implementujú smernice o plyne a elektrine z 3. energetického balíčka EÚ.
Energetika 20-07-2012

Regulačný úrad má byť silnejší a nezávislý

Pozícia energetického regulátora sa transpozíciou 3. liberalizačného balíka posilní tak, aby dokázal efektívne vykonávať kontrolu nad fungovaním trhu s energiami. Aké právomoci má úrad získať a odkiaľ sa vezmú financie na plnenie nových právomocí?
Energetika 18-07-2012

Cenová regulácia a otvorený trh sa dlhodobo vylučujú

Z dlhodobého hľadiska regulácia koncových cien za dodávky energií na konkurenčnom trhu neobstojí. Za určitých okolností navyše nemusí byť prínosom ani pre samotné domácnosti.
Energetika 17-07-2012

Liberalizácia prináša nové príležitosti

V slovenskom parlamente prebiehajú diskusie o návrhoch nových zákonov, ktorými sa zásadne zmení sektor energetiky. Hoci vychádzajú z 3. liberalizačného balíčka, presná podoba opatrení implementovaných smerníc má zodpovedať slovenskej realite.
09-07-2012

Konferencia: Inšpirácie pre občiansku spoločnosť

Hovorí sa, že nikdy netreba premeškať dobrú krízu. Platí to aj pre tretí sektor? Prinášame Vám výstupy z odbornej konferencie „Kríza a tretí sektor: Inšpirácie pre občiansku spoločnosť“ (29.-30. marca 2012).

Udržateľnosť MVO na Slovensku 2011

Analýza slovenského prostredia z pohľadu mimovládnych organizácií sa venuje právnemu prostrediu, organizačnej kapacite, finančnej životaschopnosti, obhajobe záujmov, poskytovaniu služieb a ďalším aspektom ich fungovania.
Regionálny rozvoj 02-04-2012

Eurofondy zatiaľ mimovládkam veľmi nepomohli

Aj keď v súčasnosti prebieha diskusia o podobe budúceho európskeho rozpočtu a priorít Slovenska, do tejto diskusie sa zapája tretí sektor z rôznych dôvodov len minimálne. Aj to zaznelo na minulotýždňovej konferencii „Kríza a tretí sektor: inšpirácie pre občiansku spoločnosť“.
Energetika 27-02-2012

EK upozornila Slovensko na 3. liberalizačný balík

Európska komisia zaslala ôsmim členským krajinám takzvané odôvodnené stanovisko v ktorom ich upozornila na neprijatie legislatívy tretieho energetického balíka. Medzi hriešnikmi je aj Slovensko.
Energetika 03-02-2012

Liberalizácia v energetike sa na Slovensku opäť odkladá

Slovensko zatiaľ neimplementuje tretí liberalizačný balík. Parlament vo štvrtok (2.2.) nepodporil návrhy relevantných energetických zákonov.
Energetika 01-02-2012

Oettinger vyzval na europeizáciu právomocí v energetike

Komisár pre energetiku vyzval k tomu, aby sa národné právomoci odovzdali v prospech inštitúcií EÚ s cieľom vytvoriť po roku 2014 spoločnú európsku energetickú politiku.
Fosílne palivá 27-01-2012

Gazprom si bude brániť svoje plynovody v EÚ, hoc aj na súde

Pravidlá EÚ, ktoré vznikli s cieľom podporiť účasť tretích strán na ruských plynovodoch dodávajúcich do Európy plyn, by mohli viesť k právnym krokom zo strany Ruska. V rozhovore pre nemecký denník to uviedol výkonný riaditeľ Gazpromu.
Budúcnosť EÚ 16-11-2011

Ľudia a občianska spoločnosť musia na politikov vyvinúť väčší tlak

Súčasná situácia je tak vážna, že čiastkové riešenia viac nestačia. Politici však stále prichádzajú s návrhmi, ktoré sú len variáciou na tie, ktoré nás priviedli ku kríze. Dôležité preto v týchto časoch bude najmä hľadanie nových, aj netradičných riešení a hlbšie zapojenie ľudí a občianskej spoločnosti do vecí verejných, uviedol v rozhovore pre EurActiv občiansky aktivista Pavol Demeš.
Regionálny rozvoj 09-06-2010

Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013

Eurofondy predstavujú pre krajinu veľké možnosti, ale aj veľkú výzvu. Slovensko, podobne ako iné členské štáty EÚ, však tieto finančné prostriedky stále vníma skôr ako dar. Z toho potom vyplýva, že projekty sa viac sústreďujú na kvantitu ako kvalitu, hodnotí Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) vo svojom projekte Transparentnosť štrukturálnych fondov EÚ a MNO v programovom období 2007-2013.
Slovensko v EP 05-05-2008

Liberalizácia energetiky sa vydáva “treťou cestou”

Európska komisia vyšla v ústrety Nemecku a Francúzsku a navrhla kompromisný prístup k liberalizácii energetiky. Vlastníctvo tzv. národných šampiónov sa nebude rozdeľovať, avšak oblasť výroby a dodávky energií musia byť spravované oddelene.
Sociálna politika 26-02-2008

OP ZaSI/SIA: MVO môžu čerpať zdroje pre rozvoj ľudských zdrojov

Sumou 320 mil. korún prispeje ESF k zlepšeniu kapacít ľudských zdrojov mimovládiek a ich partnerov (napr. samosprávy a iné MVO). Podporené budú projekty od 1 do 10 mil. korún, ktorých cieľom bude zlepšiť kompetencie zamestnancov aj v marketingu, cudzích jazykoch, či digitálnej gramotnosti. Napomôžu budovať tiež partnerstvá na regionálnej a lokálnej úrovni. Konečný termín určila SIA na 7. mája 2008.

Instituce Evropské unie a politika rozvojové pomoci

Autor analyzuje rozvojovú politiku Európskej únie, ktorá e v súčasnosti najštedrejším multilaterálnym donorom rozvojovej pomoci. Ukazuje tiež, v ktorých oblastiach by mohla túto politiku zefektívniť jej pripravovaná reforma.