TÉMA: trh prace

Sociálna politika 02-07-2020

Počet otcov, ktorí chodia na Slovensku na materskú, rastie

Slovenská materská pre otcov patrí k najštedrejším politikám svojho druhu na svete. Dnes ju využíva každý štvrtý otec. Problémom je, keď otcovia poberajú materskú a súbežne vo veľkej miere pracujú, vyplýva z komentáru Inštitútu finančnej politiky.
Spoločnosť 15-02-2019

Sme pripravení na revolúciu v preškoľovaní? Automatizácia mení spôsob práce aj potrebné zručnosti

Technologické zmeny môžu viesť ku kvalitnejšiemu životu a k lepšej práci, ale aj k rastu nerovnosti a polarizácie. Pokiaľ proces zmien a preškoľovania ponecháme v rukách súkromných spoločností, dotkne sa iba tretiny vyššie postavených zamestnancov, tvrdí Svetové ekonomické fórum.
Ekonomika 21-09-2018

Pre udržateľnosť slovenskej ekonomiky je rozumná imigračná politika nevyhnutnosťou

Okrem dovozu pracovnej sily zo zahraničia by nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily Slovensko mohlo riešiť využitím potenciálu znevýhodnených skupín, predovšetkým Rómov, radia medzinárodné organizácie. 
Digitalizácia 16-08-2018

Svetové hospodárske fórum: Dátoví analytici a zdravotnícki technici budú na trhu práce najžiadanejší

Odborníci na svetovú ekonomiku predstavili najžiadanejšie pracovné pozície, najdôležitejšie zručnosti a najperspektívnejšie priemyselné odvetvia, ktoré budú trh práce ovplyvňovať počas najbližších rokov.
Podnikanie 02-12-2016

Smernica o vyslaných pracovníkoch: europarlament hľadá kompromis

Európsky parlament sa pokúsi nájsť kompromis medzi novými a starými členskými krajinami v revízii smernice o vysielaných pracovníkoch.
Podnikanie 06-10-2016

Únia flirtuje so sociálnymi politikami, naráža na kompetencie

Zatiaľ nie je jasné, čo bude obsahom „Európskeho piliera sociálnych práv" a ani aká bude jeho záväznosť. Slovensko inciatívu víta.
Podnikanie 08-07-2011

Bulharsko a Rumunsko žiadajú plný prístup na trh práce EÚ

Bulharská a rumunská vláda požiadali Európsku komisiu o pomoc pri sprístupnení trhu práce EÚ pre svojich občanov od roku 2012. Oznámila to bulharská internetová stránka Mediapool.
Podnikanie 12-05-2008

Ohrozený druh: Technickí inžinieri

Nemecko zápasí s vážnym nedostatkom technických inžinierov. Podľa expertov to môže vážne poškodiť budúci rast najväčšej európskej ekonomiky. Na Slovensku je situácia podobná.
Ekonomika 09-01-2008

Sarkozy: Francúzi musia pracovať dlhšie

Francúzsky prezident presadzuje reformy na naštartovanie hospodárskeho rastu. Výkonnosť ekonomiky by sa mala merať po novom.
Vonkajšie vzťahy 11-06-2007

Pracovný a súkromný život – u žien rovnováha nefunguje

Aj vo vyspelých krajinách sú ženy tými, kto nesie na svojich pleciach hlavné bremeno vyvažovania pracovného života so súkromným. Diskutovalo sa o tom počas jedného z podujatí tohtoročného Týždňa zamestnanosti.
Veda a inovácie 08-06-2007

Flexikurita – nie vždy znamená to isté

Prenesenie severského konceptu flexikurity do iných členských štátov EÚ nebude fungovať, ak nebudú zohľadnené národné trhy práce a ich sociálne tradície. Tvrdí to Komisia, ktorá vyhlásila, že neskôr v priebehu tohto mesiaca odporučí rôzne cesty k reforme.
Sociálna politika 07-06-2007

Neobsadené pracovné miesta v EÚ imigrantom?

Portugalsko, nadchádzajúca predsednícka krajina EÚ, sa vyjadrilo, že bude tlačiť na „realistický“ prístup k legálnej migrácii. mal by brať do úvahy sociálnu inklúziu, ale aj prísne hraničné kontroly. Migrácia tak môže pomôcť prekonať krízu nedostatku pracovníkov.
Sociálna politika 06-06-2007

Spory okolo flexikurity

V čase, keď Komisia robí posledné úpravy textu oznámenia o "flexikurite", sociálni partneri naďalej ostávajú v patovej situácii, týkajúcej sa reformy trhu práce v EÚ. EurActiv sa pýtal reprezentantov menších priemyselných skupín, zamestnávateľských organizácií a obchodných únií, aby sa podelili so svojimi názormi na túto problematiku.
Ekonomika 05-06-2007

Časovaná bomba nedostatku pracovnej sily v EÚ

Hoci Komisia predpovedá, že v rokoch 2007-2008 bude vytvorených okolo 5,5 milióna nových pracovných miest, lídri EÚ čelia odlišnej výzve – nájsť pracovníkov, ktorí by obsadili voľné miesta.
Ekonomika 26-10-2006

V Európe je najlepšia ponuka pracovnej sily

Nedostatky kvalifikácie a zručností sa nezdajú byť tým najpálčivejším problémom európskych trhov práce. Naznačuje to globálny prieskum, ktorý tiež tvrdí, že nadbytok kvalifikovaných pracovníkov môže tiež naznačovať nedostatočnú ponuku pracovných miest.
Ekonomika 10-10-2006

Problémy s fungovaním jednotného trhu

Napriek dvadsaťročnej existencii politík, ktorých cieľom je dokončenie jednotného trhu, väčšina Európanov naďalej nielen pracuje, ale aj nakupuje a investuje výlučne vo svojej krajine.
Mobilita 06-10-2006

Otvoríme trh práce Bulharom a Rumunom

Ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo práce predložili do vlády na pripomienkové konanie materiál, ktorý hodnotí alternatívy prístupu k bulharskej a rumunskej pracovnej sile po vstupe oboch krajín do EÚ. Celkovo vyznieva v prospech otvorenia nášho trhu práce.
Sociálna politika 19-09-2006

Holandsko čiastočne otvára trh práce

Holandská vláda sa rozhodla otvoriť pre pracovníkov z nových členských krajín EÚ 16 sektorov trhu práce.
Veda a inovácie 22-06-2006

Dáni pôjdu do dôchodku neskôr

Dánsko, jeden zo šampiónov napĺňania Lisabonskej agendy, zvýši vek odchodu do dôchodku o dva roky. Plán je súčasťou snahy o zvýšenie celkovej miery zamestnanosti, čo má pomôcť financovať systém sociálnej ochrany.
Sociálna politika 15-06-2006

Komisár Špidla: Európanom chýba mobilita

V exkluzívnom interview pre EurActiv zvýraznil komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Vladimír Špidla výzvy a príležitosti práce v inej krajine EÚ.
Veda a inovácie 22-05-2006

Nové členské štáty trápi nezamestnanosť

Nezamestnanosť je kľúčovým problémom verejnej politiky a lisabonská agenda zatiaľ nebola v nových členských štátoch dostatočnou vzpruhou.
Sociálna politika 19-05-2006

Experti o trhu práce EÚ

Kde by mali byť priority politiky EÚ k trhu práce? Môže byť dánsky model „flexikurity“ exportovaný? Ako sa dá spojiť flexibilita a sociálna bezpečnosť? Tieto otázky a ďalšie boli predmetom diskusií panelu expertov počas Týždňa zamestnanosti.
Veda a inovácie 24-04-2006

Rakúsko trh práce neotvorí

Rakúsky vicekancelár Hubert Gorbach minulý týždeň vo štvrtok oznámil, že rakúsky trh práce ostane uzavretý pre pracovníkov z EÚ-8 aj po 1. máji 2007.
Veda a inovácie 24-04-2006

Slovensko nepoužilo fondy EÚ na prilákanie investície Peugeot

Európska komisia tvrdí, že Slovensko nepoužilo zdroje z fondov EÚ aby prilákalo investíciu francúzskej automobilky Peugeot.